Czym jest pochwycenie przed katastrofą? Czym jest zwycięzca, który zostaje stworzony przed katastrofą?

27 września 2019

Ważne słowa Boga:

Ludzie wyobrażają sobie, że „być pochwyconym” to znaczy zostać zabranym z niskiego do wysokiego miejsca. To poważny błąd. „Bycie pochwyconym” odnosi się do przeznaczenia, a potem wybrania przeze Mnie. Jest skierowane ku tym wszystkim, których przeznaczyłem i wybrałem. Ci, którzy uzyskali status pierworodnego syna, status synów lub ludu, wszyscy są tymi, którzy zostali pochwyceni. Jest to bardzo niezgodne z ludzkimi pojęciami. Ci, którzy mają udział w Moim domu w przyszłości, są wszystkimi, którzy zostali pochwyceni, aby być przede Mną. Jest to bezwzględna prawda, która nigdy się nie zmienia i której nikt nie może obalić. Jest to kontratak przeciwko szatanowi. Każdy, kogo przeznaczyłem, zostanie pochwycony, aby być przede Mną.

(Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 104, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Kościół w Filadelfii nabrał już kształtu, a stało się tak wyłącznie dzięki łasce i miłosierdziu Boga. Miłość do Boga rodzi się w sercach niezliczonych świętych, którzy są niezachwiani podczas swojej duchowej podróży. Trwają oni w wierze w to, że jedyny, prawdziwy Bóg stał się ciałem, że jest On Głową wszechświata, władającą wszystkim: jest to potwierdzone przez Ducha Świętego i niewzruszone niczym góry! I nigdy się to nie zmieni!

(…)

Dzisiaj uczyniłeś pełnymi wszystkie kościoły – Kościół filadelfijski – co stanowi urzeczywistnienie Twojego obejmującego sześć tysięcy lat planu zarządzania. Święci mogą teraz pokornie uniżyć się przed Tobą, złączeni w duchu, podążając za Tobą w miłości, połączeni ze źródłem tej fontanny. Wartkie wody życia płyną nieustająco; obmywają i oczyszczają kościół z wszelkiego brudu i szlamu, raz jeszcze czyszcząc Twoją świątynię. Poznaliśmy prawdziwego Boga praktycznego, zagłębialiśmy się w Jego słowa, rozpoznaliśmy własne role i obowiązki, i uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, by poświęcić się kościołowi. Zachowując wciąż spokój przed Twoim obliczem, musimy zwracać uwagę na dzieło Ducha Świętego, tak, aby Twoja wola nie została w nas zablokowana. Pomiędzy świętymi istnieje wzajemna miłość; siła zaś jednych rekompensować będzie słabości innych. Potrafią oni cały czas postępować w duchu, oświecani i iluminowani przez Ducha Świętego. Wcielają prawdę w życie, gdy tylko ją zrozumieją; dotrzymują kroku nowemu światłu i idą w ślad za Bogiem.

(…)

Aktywnie współpracuj z Bogiem, służ zgodnie i stań się jednością, spełniaj wolę Boga Wszechmogącego, spiesz się stać się świętym, duchowym ciałem, podepcz szatana i przypieczętuj jego los. Oto Kościół filadelfijski doznał pochwycenia przed Bogiem i ukazuje się w Bożej chwale.

(Wypowiedzi Chrystusa na początku, rozdz. 2, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Kiedy Bóg przychodzi, ludzie powinni doświadczać Jego majestatu i Jego gniewu, niezależnie jednak od tego, jak surowe są Jego słowa, przychodzi On zbawiać i doskonalić ludzkość. Jako stworzenia ludzie powinni wypełnić spoczywające na nich obowiązki i podczas oczyszczania trwać przy świadectwie o Bogu. W trakcie każdej próby mają podtrzymywać świadectwo, które powinni nieść, i przez wzgląd na Boga winno ono być donośne. Osoba, która tak postępuje, jest zwycięzcą. Niezależnie od tego, w jaki sposób Bóg cię oczyszcza, pozostajesz w pełni przekonany i nigdy nie tracisz zaufania do Boga. Czynisz to, co powinien czynić człowiek. Tego Bóg wymaga od człowieka. Ludzkie serce powinno być w stanie w każdej chwili w pełni do Boga powrócić i zwracać się ku Niemu. Taki właśnie jest zwycięzca. Bóg nazywa „zwycięzcami” tych, którzy w dalszym ciągu są w stanie trwać przy świadectwie oraz zachować wiarę w Boga i trwać w oddaniu Bogu, gdy znajdują się pod wpływem szatana i są przez niego oblegani – innymi słowy, gdy znajdują się we władaniu sił ciemności. Jeśli bez względu na wszystko nadal potraficie zachować czystość serca i autentyczną miłość Boga, wówczas trwacie przy świadectwie przed obliczem Boga, i to właśnie kogoś takiego Bóg nazywa „zwycięzcą”.

(Powinieneś wytrwać w oddaniu Bogu, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Jako osoba wierząca w Boga powinieneś rozumieć, że dziś poprzez otrzymanie dzieła Boga w dniach ostatecznych i całego dzieła planu Bożego w tobie, naprawdę zostałeś przez Niego wyróżniony i zbawiony. Całe dzieło Boga w całym wszechświecie skupiło się na tej grupie ludzi. Poniósł On dla was wszelkie trudy, złożył dla was w ofierze wszystko, co miał; odzyskał i podarował wam całe dzieło Ducha z całego wszechświata. Dlatego nazywam was szczęśliwcami. Co więcej, przeniósł On swoją chwałę z Izraela, swojego ludu wybranego, na was, aby cel Jego planu w pełni ujawnił się poprzez was, grupę ludzi. Zatem jesteście tymi, którzy otrzymają dziedzictwo Boga, a nawet więcej: jesteście dziedzicami Bożej chwały. Być może wszyscy pamiętacie te słowa: „Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały”. W przeszłości wszyscy słyszeliście tę sentencję, lecz nikt nie pojął prawdziwego znaczenia tych słów. Dziś wiecie już, co się za nimi naprawdę kryje. Te słowa mówią o tym, co osiągnie Bóg w dni ostateczne. A osiągnie to tymi okrutnie doświadczonymi przez wielkiego rudego smoka w krainie, w której ma legowisko. Wielki rudy smok prześladuje Boga i jest Jego wrogiem, dlatego w krainie tej ci, którzy wierzą w Boga, są poniżani i prześladowani. Dlatego też słowa te staną się rzeczywistością w waszej grupie ludzi. W trakcie wykonywania dzieła w krainie, która sprzeciwia się Bogu, całe Jego dzieło spotyka się z nadmiernymi przeszkodami i wiele z Jego słów nie może się spełnić na czas; stąd słowa Boga oczyszczają ludzi. Jest to też część cierpienia. Wykonywanie Jego dzieła w krainie wielkiego rudego smoka jest dla Boga wielce żmudne, ale to poprzez taką trudność Bóg realizuje etap swojej pracy, aby pokazać swoją mądrość i cudowne uczynki. Bóg wykorzystuje tę okazję, aby ta grupa ludzi stała się spełniona. Z uwagi na ludzkie cierpienie, ich charakter oraz całe szatańskie usposobienie człowieka w tej nieczystej krainie, Bóg dokonuje swojego dzieła oczyszczenia oraz podboju, aby w ten sposób mógł zdobyć chwałę i tych, którzy są świadkami Jego uczynków. Jest to pełne znaczenie wszystkich poświęceń Boga względem grupy ludzi.

(Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Człowiek zostanie do końca uczyniony pełnym w Wieku Królestwa. Po podboju człowiek będzie poddany oczyszczeniu i uciskowi. Ci, którzy podczas tego ucisku będą potrafili zwyciężyć i dać świadectwo, będą tymi, którzy ostatecznie staną się pełni; staną się zwycięzcami. Podczas tego ucisku człowiek jest zobowiązany do przyjęcia oczyszczania, a oczyszczanie to jest ostatnią częścią Bożego dzieła. Jest to ostatnie oczyszczanie człowieka przed zakończeniem całego Bożego dzieła zarządzania, a wszyscy, którzy naśladują Boga muszą zaakceptować tę ostateczną próbę, muszą przyjąć to ostatnie oczyszczenie. Ci, dla których ucisk jest udręczeniem, są pozbawieni dzieła Ducha Świętego i przewodnictwa Boga, ale ci, którzy zostali prawdziwie podbici i prawdziwie szukają Boga, ostatecznie wytrwają; są oni tymi, którzy posiadają prawdziwe człowieczeństwo i prawdziwie kochają Boga. Bez względu na to, co Bóg czyni, zwycięzcy nie będą pozbawieni wizji i nadal będą wprowadzać prawdę w życie, niezawodnie dając świadectwo. To oni ostatecznie wyjdą z wielkiego ucisku.

(Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Już wcześniej powiedziałem, że grupa zwycięzców została pozyskana na Wschodzie, tych, którzy przyszli w czasie wielkiego cierpienia. Jakie jest znaczenie takich słów? Ludzie, którzy zostali pozyskani, naprawdę byli posłuszni Bogu po przejściu sądu i karcenia, napomnienia, przycinania i wszelkiego rodzaju oczyszczenia. Wiara takich ludzi nie jest mglista ani abstrakcyjna, ale prawdziwa. Nie widzieli żadnych znaków ani cudów; nie mówili o skomplikowanych literach czy doktrynach, o przenikliwych poglądach; zamiast tego posiadali rzeczywistość, słowa Boga i prawdziwą rzeczywistość Boga.

(Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Ci, których Bóg zbawi, są ponownie sprowadzani w grupach. Pierwsza grupa to ci z Chin kontynentalnych. Druga grupa to ci, którzy są zagranicą. Ci, którzy są za granicą, zaczynają teraz nawracać się do Boga. Trzecia grupa to ci, którzy po nadejściu wielkich kataklizmów opamiętają się i wrócą przed oblicze Boga pośród katastrof. Ci, którzy będą pochwyceni i powrócą przed Boga jeszcze przed kataklizmami, stanowią liczną grupę. Obecnie dzieło pochwycenia przed wielkimi katastrofami szybko dobiega końca. Do czego się odnosi stwierdzenie, że „szybko dobiega końca”? Dlaczego miałbym tak właśnie to ująć? Dlatego, że wielkie katastrofy nadejdą niebawem. Jeśli wielkie katastrofy przyjdą za dwa lata, to ci, którzy wrócą do Boga w ciągu tych dwóch lat, także będą uważani za część grupy, która zostanie pochwycona przed katastrofami. Jeśli chodzi o tych, którzy nie powrócą do Boga w ciągu tych dwóch lat, to inni ludzie głoszą im ewangelię i przynoszą świadectwo o dziele Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a jednak ci stanowczo wszystkiemu zaprzeczają: „To nieprawda. Nie ma takiej możliwości! Nie uwierzę w nic, czego nie zobaczę na własne oczy”. Bez względu na to, co mówią inni, ludzie ci ciągle odmawiają przyjęcia ewangelii. Bóg umieści tych ludzi w samym środku katastrof. Posłuży się katastrofami, aby oczyścić i ukarać tych ludzi, tak że będą płakać i zgrzytać zębami w mroku pośród katastrof.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

„Dlaczego wierzysz w Boga Wszechmogącego? Jakie jest znaczenie wierzenia w Boga Wszechmogącego?” Bardzo ważne jest, by to zrozumieć. Niektórzy myślą tak: „Początkowo wierzyłem w Pana Jezusa. Teraz usłyszałem takie kryształowo czyste świadectwo prawdy biblijnej od ewangelistów z Kościoła Boga Wszechmogącego. W szczególności wysłuchałem wypowiedzi Boga Wszechmogącego, spośród których wszystkie są prawdą, i mogę usłyszeć, że stanowią one głos Boży. To dokładnie wypełniło to, co napisano w Księdze Objawienia: »Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów« (Obj 2:7). Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi Boga Wszechmogącego potwierdziłem jedno: Pan Jezus powrócił i jest On Bogiem Wszechmogącym”. My, wierzący w Boga Wszechmogącego, należymy do grupy ludzi pochwyconych przez Pana. To dokładnie wypełniło proroctwa Pana Jezusa z Biblii: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!(Mt 25:6) oraz „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20). „Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby(Obj 16:15). Ponieważ proroctwa Pana się wypełniły, mamy obecnie wieczerzę z Panem. W Biblii Pan Jezus nazwał ją „weselną ucztą Baranka”. Jakie jest znaczenie „weselnej uczty Baranka”? Dlaczego tak się ona nazywa? „Baranek” to Chrystus, a wesele Baranka oznacza, że Chrystus przychodzi, aby uczynić grupę ludzi ludźmi pełnymi. Przemieni On swe owce, tych, którzy zostali przez Niego predestynowani, w zwycięzców, zanim nadejdzie katastrofa, dlatego nazywa się to „uczestniczeniem w wieczerzy”. „Małżeństwo” to zdobywanie, po nim stajemy się rodziną. Toteż niektóre interpretacje tych wersetów odnoszą się do Chrystusa jako do oblubieńca, a Kościół nazywają oblubienicą. To właśnie nazywamy małżeństwem i jest to zdobywanie czegoś. Jeśli chodzi o zdobywanie, jest ono związane z Bożym dziełem sądu i karcenia w dniach ostatecznych, które jest dziełem sądu zaczynającym się od domu Bożego. Przejście przez to dzieło oznacza, że po pierwsze jest się podbitym przez Boga, a następnie obmytym, udoskonalonym, pozyskanym i uczynionym pełnym. Dzieło sądu zaczynające się od domu Bożego jest taką pracą. Po tym, jak ludzie przejdą przez Boże dzieło w dniach ostatecznych i staną się kompatybilni z Chrystusem, dzieło sądu zaczynające się od domu Bożego osiągnie swój koniec. Kiedy się dopełni, grupa ludzi uczynionych ludźmi pełnymi będzie stanowić grupę zwycięzców, którzy zostali uczynieni pełnymi przed katastrofą. Jakie jest stanowisko zwycięzców w królestwie Bożym? Są oni filarami królestwa Chrystusa. Ci zwycięzcy stworzeni przez Boga przed katastrofami będą uczynieni filarami królestwa Chrystusa. Czy nie sądzicie, że jest to potężne błogosławieństwo? To jest potężne błogosławieństwo.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze