Pochwycenie
  • 1 Pytanie 4: Wasze słowa uświadomiły mi, że nasza nadzieja na powrót Pana i pochwycenie wzięła się z ludzkich koncepcji. Poważnie zdradziliśmy już słowa Pana. Jak mamy teraz czekać na Jego powrót i pochwycenie? Możecie powiedzieć coś więcej na ten temat?
  • 2 Pytanie 1: Pan powiedział nam dawno temu: „Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (J 14:2-3). Pan Jezus przygotował już dla nas miejsce w niebie. Kiedy powróci, natychmiast uniesie nas do królestwa niebieskiego. Jeśli Pan już powrócił, to dlaczego wszyscy jego święci są wciąż na ziemi? Dlaczego nie zostali pochwyceni?
  • 3 Pytanie 2: Wciąż nie ustaliliśmy, czy królestwo Boże jest na ziemi, czy w niebie. Pan Jezus mawiał: „królestwo niebieskie przybliżyło się”, „królestwo niebieskie nadchodzi”. Jeśli to jest „królestwo niebieskie”, powinno być w niebie. Czemu ma być na ziemi?
  • 4 Pytanie 3: Biblia mówi: „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem” (1Tes 4:17) Jak należy to interpretować?
  • 5 Pytanie 1: Wierzymy, że powrót Pana oznacza, że wierzący zostaną podniesienie bezpośrednio do królestwa niebieskiego, bo jest to napisane w Biblii: „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem” (1Tes 4:17). Świadczycie, że Pan Jezus powrócił, więc dlaczego jesteśmy teraz na ziemi i nie jesteśmy jeszcze pochwyceni?
  • 6 Czym jest pochwycenie przed katastrofą? Czym jest zwycięzca, który zostaje stworzony przed katastrofą?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp