Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?

27 września 2019

Ważne słowa Boga:

Musicie wiedzieć, iż Bogu podobają się ci, którzy są uczciwi. Bóg w swej istocie jest kwintesencją wierności, stąd też Jego słowom zawsze można zaufać. Co więcej, Jego czyny są nieskalane i niepodważalne. To dlatego Bogu mili są ci, którzy są wobec Niego całkowicie uczciwi. Być uczciwym zaś oznacza oddać swoje serce Bogu, być wobec Niego szczerym i otwartym we wszystkich sprawach, nigdy nie ukrywać prawdy, nie próbować zwieść tych, którzy są pod tobą i ponad tobą; a także nie robić niczego tylko po to, aby przypochlebić się Bogu. Podsumowując, być uczciwym znaczy być szczerym w swych słowach i czynach i nie mamić ani Boga, ani człowieka. (…) Niektórzy zachowują się aż nazbyt pruderyjnie i starają się wyglądać na „dobrze ułożonych” w obecności Boga, lecz w obecności Ducha obnażają kły i wymachują pazurami. Czy zaliczylibyście ich do grona ludzi uczciwych? Jeśli jesteś hipokrytą, kimś, kto jest biegły w „stosunkach międzyludzkich”, powiadam ci, że niewątpliwie jesteś kimś, kto próbuje igrać drwić z Boga. Jeśli twoje słowa są pełne wymówek i bezwartościowych usprawiedliwień, wówczas powiadam, że jesteś kimś, kto zupełnie nie ma ochoty wcielać prawdy w życie. Jeśli masz wiele tajemnic, którymi nie chcesz się podzielić, i jeśli nie jesteś skory do wyjawienia innym swoich sekretów – inaczej mówiąc, swych problemów – aby szukać drogi ku światłu, to powiadam ci, że jesteś kimś, komu nie będzie łatwo zyskać zbawienia i wyłonić się z ciemności. Jeśli zaś poszukiwanie drogi prawdy sprawia ci radość, jesteś kimś, kogo zawsze opromienia światło. Jeśli rad jesteś być posługującym w domu Bożym, pracując mozolnie i sumiennie w ukryciu, zawsze dając i nigdy nie biorąc, to wówczas powiadam ci, że jesteś lojalnym świętym, gdyż nie szukasz nagrody i jesteś po prostu uczciwą osobą. Jeżeli jesteś gotowy na szczerość; jeśli jesteś skłonny poświęcić wszystko, co masz; jeśli potrafisz poświęcić życie dla Boga i wytrwać w swoim świadectwie; jeśli jesteś uczciwy do tego stopnia, że potrafisz jedynie zadowalać Boga i nie bierzesz pod uwagę siebie ani nie czerpiesz korzyści dla siebie, to powiadam, że właśnie tacy ludzie są karmieni światłem i będą żyli wiecznie w królestwie.

fragment rozdziału „Trzy przestrogi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

W usposobieniu zwykłych ludzi nie ma przewrotności ani fałszu, łączą ich zdrowe relacje z innymi, nie są osamotnieni, zaś ich życie nie jest ani przeciętne, ani dekadenckie. Dlatego również Bóg jest przez wszystkich wysławiany, Jego słowa przenikają człowieka, ludzie żyją ze sobą w pokoju, pod opieką i ochroną Boga, ziemię przepełnia harmonia, której nie zakłóca szatan, zaś chwała Boża ma dla ludzi pierwszorzędne znaczenie. Tacy ludzie są jak aniołowie: czyści, pełni energii, nigdy nie skarżą się na Boga i wszystkie swoje wysiłki poświęcają wyłącznie szerzeniu chwały Bożej na ziemi.

fragment Rozdziału 16 „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przyjemność sprawiają mi ci, którzy nie żywią wobec innych podejrzeń, i bardzo lubię także tych, którzy chętnie akceptują prawdę; tym dwóm rodzajom ludzi okazuję wielką troskę, gdyż w Moich oczach są oni uczciwymi ludźmi.

fragment rozdziału „Jak poznać Boga na ziemi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Moje królestwo potrzebuje na tych, którzy są uczciwi, nie zaś na hipokrytów i oszustów. Czyż ludzie szczerzy i uczciwi nie są niepopularni w świecie? Ze Mną jest wręcz przeciwnie. Do Mnie mogą przychodzić ludzie uczciwi; w kimś takim znajduję upodobanie, ktoś taki jest Mi też potrzebny. Na tym właśnie polega Moja sprawiedliwość.

fragment Rozdziału 33 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ponieważ Bóg prosi, aby ludzie byli uczciwi, dowodzi to, że naprawdę gardzi tymi, którzy są zakłamani, i że nie lubi ludzi fałszywych. Fakt, że Bóg nie lubi oszukańczych ludzi, oznacza, że nie lubi ich czynów, usposobienia i motywacji; oznacza to znaczy, że nie lubi On sposobu, w jaki oni postępują. Jeśli więc mamy podobać się Bogu, musimy najpierw zmienić nasze działania i sposób, w jaki żyjemy. Wcześniej zdawaliśmy się na kłamstwa i udawanie, że żyjemy między ludźmi. Był to nasz kapitał i egzystencjalna baza, życie i fundament, na którym opieraliśmy własne postępowanie, a wszystko to było Bogu nienawistne. Jeśli, przebywając wśród niewierzących tego świata, nie wiesz, jak manipulować i oszukiwać, wówczas może być ci trudno trwać przy swoim. Będziesz mógł tylko opowiadać kłamstwa, brać udział w oszukiwaniu i posługiwać się wątpliwymi, podstępnymi metodami, by się chronić i kamuflować w celu zyskania lepszego życia. W domu Boga jest dokładnie na odwrót: im bardziej jesteś kłamliwy, im bardziej wyrafinowana sieć manipulacji towarzyszy twoim czynom i skrywa twoją osobę, tym mniej jesteś zdolny trwać przy swoim i tym większa jest pogarda, z jaką Bóg odrzuca takich ludzi. Bóg przedustawnie zarządził, że tylko ludzie uczciwi będą mieć w królestwie niebieskim rolę do odegrania. Jeśli nie jesteś uczciwy i jeśli praktyka, jaką kierujesz się w życiu, nie jest ukierunkowana na uczciwość, ty zaś nie odsłaniasz swojej prawdziwej twarzy, to nigdy nie będziesz miał najmniejszej szansy na pozyskanie Bożego dzieła ani na zyskanie od Boga pochwały.

fragment rozdziału „Najbardziej fundamentalna praktyka bycia osobą uczciwą” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Co to naprawdę znaczy być osobą uczciwą? Po pierwsze, z pewnością możemy powiedzieć, że osoba uczciwa ma sumienie oraz rozsądek, że wywyższa Boga w swym sercu, że jest w stanie odwzajemnić Bożą miłość. Po drugie, osoba uczciwa przemawia w sposób praktyczny i realistyczny. Nie miesza faktów, mówi i traktuje innych sprawiedliwie. Po trzecie, osoba uczciwa czci Boga, wprowadza prawdę w życie i jest posłuszna Bogu. Po czwarte, osoba uczciwa sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Jest ona lojalna względem Boga we wszystkim, co robi. Po piąte, osoba uczciwa kocha Boga w swym sercu. Jest w stanie zważać na Bożą wolę we wszystkim. Po szóste, osoba uczciwa żyje zgodnie ze słowami Boga i jest w stanie prawdziwie wielbić Boga. Ktoś, kto posiada te cechy, jest osobą uczciwą. Bóg jest zadowolony, gdy tacy ludzie przebywają w Jego obecności. Jest to dokładnie ten rodzaj osoby, którą Bóg pragnie uczynić pełną, dokładnie ten rodzaj osoby, którą Bóg pragnie pozyskać. Ten rodzaj osoby to osoba uczciwa.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych? Po pierwsze, osoba uczciwa potrafi harmonijnie współżyć z innymi. Może stać się bliskim przyjacielem innych ludzi. Nie oszuka cię, ale będzie mówić prawdę. Gdy masz do czynienia z takimi osobami, twój umysł jest jasny, wolny i spokojny. Po drugie, najważniejsze jest to, że ludzie uczciwi są godni zaufania i można na nich polegać. Gdy powierzasz im jakieś zadanie lub gdy ci pomagają, możesz im zaufać. Dlatego czujesz się zrelaksowany, rozluźniony, wolny od trosk oraz uspokojony, gdy masz do czynienia z osobami szczerymi. Masz poczucie komfortu i radości. Tylko osoby uczciwe mogą stać się bliskimi przyjaciółmi innych ludzi oraz zdobyć ich zaufanie. Zatem tylko osoba uczciwa urzeczywistnia prawdziwe człowieczeństwo.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź