Co to znaczy wypełniać swoje obowiązki?

26 września 2019

Ważne słowa Boga:

Wypełnianie swojego obowiązku jest prawdą. Pełnienie swojego obowiązku w domu Bożym nie jest po prostu wypełnianiem pewnych zobowiązań bądź robieniem czegoś, co powinno się robić. Jest to pełnienie obowiązku istoty stworzonej żyjącej między niebem a ziemią! To wypełnianie swoich zobowiązań i powinności wobec Pana stworzenia. Powinności te są twoimi prawdziwymi powinnościami. Porównaj wypełnianie obowiązku istoty stworzonej z okazywaniem należnego szacunku swoim rodzicom – które jest prawdą? Wypełnianie obowiązku istoty stworzonej jest prawdą – to jest twój święty obowiązek.

fragment rozdziału „Czym jest rzeczywistość prawdy?” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa

Nie ty zarządzasz swoim obowiązkiem; to nie twoje własne przedsięwzięcie ani twoje dzieło. To dzieło Boże, które wymaga od ciebie współpracy, tym samym dając początek twojemu obowiązkowi. Boże dzieło zarządzania było realizowane aż po dziś dzień, a ta część, w której ludzie muszą współpracować w Jego dziele, to obowiązek człowieka. Bez względu na to, jaki obowiązek wypełniasz, nie jest to twoje własne przedsięwzięcie ani twój osobisty interes. To dzieło domu Bożego, stanowiące jedną część Bożego planu zarządzania i jest to posłannictwo, które Bóg ci dał. Jakże więc powinieneś traktować swój obowiązek?…

Bez względu na to, jaki obowiązek wypełniasz, musisz zawsze próbować uchwycić wole Boga i zrozumieć, jakie są Jego wymagania odnośnie do twojego obowiązku. Dopiero wtedy będziesz w stanie radzić sobie ze wszystkim w sposób oparty na zasadach. Kiedy wypełniasz swój obowiązek, absolutnie nie możesz kierować się swoimi własnymi preferencjami, czyniąc wszystko, co ci się żywnie podoba, wszystko, czego czynienie daje ci szczęście, jest dla ciebie wygodne czy też sprawi, że dobrze wypadniesz. Jeśli będziesz siłą narzucał Bogu swoje preferencje, jakby były prawdą, przestrzegając ich, jakby stanowiły zasady prawdy, to nie będzie to wypełnianie obowiązku i nie zostanie to zapamiętane przez Boga.

fragment rozdziału „Tylko szukając zasad prawdy, możesz dobrze wykonać swój obowiązek” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

6. Powinieneś robić to, co powinien zrobić człowiek, wypełniać swoje zobowiązania i wykonywać swoje obowiązki, i trzymać się swojej powinności. Ponieważ wierzysz w Boga, powinieneś wnieść swój wkład w dzieło Boga; jeśli nie, to jesteś niezdolny do jedzenia i picia słów Bożych oraz nie nadajesz się do życia w domu Boga.

fragment rozdziału „Dziesięć dekretów administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez wybranych ludzi Boga w Wieku Królestwa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wypełnianie przez człowieka swojego obowiązku jest tak naprawdę realizacją wszystkiego, co wrodzone w człowieku, to znaczy wszystkiego, co jest dla człowieka możliwe. Wtedy jego obowiązek jest spełniony. Wady człowieka w trakcie jego usługiwania są stopniowo redukowane poprzez postępujące doświadczenie oraz proces doświadczania sądu. Nie utrudniają ani nie zmieniają obowiązku człowieka. Ci, którzy przestają usługiwać lub przynosić plony i wycofują się w obawie przed wadami, jakie mogą pojawić się w usługiwaniu, to najwięksi tchórze wśród ludzi. Jeśli człowiek nie potrafi wyrazić tego, co należy, w swojej służbie albo osiągnąć tego, co jest dla niego naturalnie możliwe, a zamiast tego obija się i udaje – to utracił funkcję, którą istota stworzona powinna mieć. Takich ludzi uznaje się za mierną nicość i zbyteczny odpad zajmujący miejsce. Jak takie coś można wyróżnić godnym tytułem istoty stworzonej? Czyż nie są to zepsute jednostki, które lśnią na zewnątrz, będąc wypełnione zgnilizną w środku?

fragment rozdziału „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Nie ma żadnej korelacji między obowiązkiem człowieka, a tym, czy będzie on pobłogosławiony, czy przeklęty. Obowiązek to coś, co człowiek powinien wypełnić; jest to jego powołanie zesłane mu z nieba, a jego wykonywanie nie powinno zależeć od rekompensaty czy rozmaitych warunków bądź przyczyn. Tylko wtedy bowiem jest to wykonywanie swojego obowiązku. Być pobłogosławionym, oznacza zostać udoskonalonym i cieszyć się Bożymi błogosławieństwami, doświadczywszy sądu Bożego. Bycie przeklętym oznacza, że usposobienie danej ososby nie ulega zmianie po tym, jak doświadczyła ona karcenia i sądu. Wówczas nie doświadcza ona również doskonalenia, lecz otrzymuje karę. Jednakże bez względu na to, czy zostaną pobłogosławione, czy przeklęte, istoty stworzone winny wypełniać swój obowiązek, robiąc to, co do nich należy i to, co są w stanie zrobić. Każda osoba – a zwłaszcza osoba, która podąża za Bogiem – winna zrobić przynajmniej tyle. Nie powinieneś spełniać swojego obowiązku tylko dla uzyskania błogosławieństwa i nie powinieneś odmawiać działania z obawy przed tym, że zostaniesz przeklęty. Pozwólcie, że coś wam powiem: wypełnianie swego obowiązku przez człowieka oznacza, że robi on to, co należy. Jeśli zaś nie jest w stanie swego obowiązku wypełnić, wówczas jest to jego buntowniczość.

fragment rozdziału „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Jaki obowiązek powinna wykonywać każda osoba? Obowiązkiem, który powinna wykonywać każda osoba, jest prawda, którą należy praktykować, ta prawda, którą należy praktykować, to obowiązek, który należy wykonać, oraz zobowiązanie, którego należy wypełnić. Jeżeli praktykujesz prawdę, którą rozumiesz i którą powinieneś praktykować, to odpowiednio wypełniłeś swój obowiązek. Jeżeli nie praktykujesz prawdy, to nie wypełniasz swego obowiązku. Rozrabiasz, oszukujesz Boga i jesteś po prostu niedbały względem Boga. Wykonywanie twoich obowiązków musi więc iść w parze z prawdą, musi być blisko związane z prawdą. Musisz wprowadzać w życie wszelkie prawdy, które rozumiesz, i urzeczywistniać realność prawdy. Urzeczywistnianie realności prawdy to reprezentowanie prawdziwego obrazu człowieka. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, więc jeśli urzeczywistniasz obraz prawdy, zaspokoisz Boga, a gdy Bóg na ciebie spojrzy, będzie zadowolony, pobłogosławi cię, da ci wieczne życie i pozwoli żyć bez końca. Jeśli natomiast nie urzeczywistniasz obrazu prawdy, to nie jesteś godny być nazywany człowiekiem, a gdy Bóg spojrzy na ciebie, pomyśli, że w ogóle nie ma w tobie tchnienia życia, którym cię obdarował, a taki śmieć Bóg wyeliminuje. Kiedy więc wierzysz w Boga, powinieneś doświadczać i praktykować prawdę, którą Bóg obdarzył ludzkość, a ostatecznie powinieneś urzeczywistniać realność Bożego słowa. Na tym polega wykonywanie twoich obowiązków… Jeżeli w twoich obowiązkach brakuje prawdy, to tak naprawdę ich nie wykonujesz, lecz jesteś niechlujny, fałszywy oraz zwodniczy, po prostu załatwiasz formalności, działasz według procedury. Podczas wykonywania swych obowiązków musisz praktykować prawdę – tylko to jest prawdziwym wykonywaniem twoich obowiązków, tylko to jest wykonywaniem obowiązków zgodnym ze standardami i tylko to jest posiadaniem rzeczywistości bycia człowiekiem. Kiedy wykonujesz swoje obowiązki, już praktykujesz prawdę. Każda praca, którą masz wykonać w kościele, łączy się z praktykowaniem prawdy, a kiedy praktykujesz prawdę, wypełniasz swe obowiązki, swoje zobowiązania. Na tym właśnie polega twój obowiązek, więc musisz wypełniać go dobrze. To właśnie mamy na myśli, mówiąc o praktykowaniu prawdy. Jaka jest więc prawdziwa relacja pomiędzy wykonywaniem obowiązków a praktykowaniem prawdy? Są dwa różne sposoby interpretowania tego zagadnienia. Z zewnątrz wygląda to tak, że wykonuje się obowiązek, ale w swej istocie jest to praktykowanie prawdy. Jeśli więc nie rozumiesz prawdy, gdy wypełniasz swe obowiązki, to czy będziesz w stanie poprawnie wykonywać swoją pracę? Nie. Po pierwsze, nie będziesz mieć jasnego zrozumienia tego, co to znaczy wykonywać swoje obowiązki lub jak wykonywać je należycie. Po drugie, przyjdzie taki dzień, gdy będziesz miał jasne zrozumienie, lecz ciągle nie będziesz należycie wykonywał swoich obowiązków, ciągle będą one pełne błędów. Zrozumiesz wtedy, że twoje usposobienie jest zbyt skażone, że w tym, co robisz, jest wiele niedociągnięć. Wówczas zaczniesz dążyć do prawdy, aby pozbyć się tego skażenia, a kiedy się go pozbędziesz i zrozumiesz prawdę, zaczniesz skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Będziesz wtedy wykonywać swoje obowiązki poprawnie i należycie, nie tylko z nazwy, ale w rzeczywistości. Jeśli w trakcie wykonywania swoich obowiązków będziesz posiadał prawdę, jeśli w trakcie ich wykonywania nie będzie się przejawiać nawet odrobina skażenia, wówczas zostaną twoje działania przyniesie odpowiednie rezultaty, a także będziesz praktykować prawdę zgodnie ze standardami. Jest to absolutnie prawdziwe. Zatem za każdym razem, gdy wykonujesz swe obowiązki, kluczowe znaczenie ma to, jak dążysz do prawdy. Jeśli nie dążysz do prawdy, masz gwarancję, że nie będziesz wykonywał obowiązków zgodnie ze standardami.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści