Film chrześcijański | Czy usprawiedliwienie przez wiarę i wybaczenie grzechów może wprowadzić ludzi do Królestwa Bożego? (Fragment)

05 stycznia 2019

Opierając się na słowach „Wykonało się” wypowiedzianych przez Pana Jezusa na krzyżu, pastorzy i starsi z kręgów religijnych zwykle stwierdzają, że Boże dzieło zbawienia dobiegło tym samym końca. Po przyjściu Pana wierzący zostaną przyjęci do królestwa niebieskiego bez konieczności oczyszczenia czy zbawienia. Czy takie przekonanie pastorów i starszych jest zgodne ze słowami Boga? Co miał na myśli Pan Jezus, wypowiadając na krzyżu słowa „Wykonało się”? Po co Bóg chciałby wyrażać prawdę w dniach ostatecznych, dokonując dzieła osądzenia i oczyszczenia ludzkości? Jacy dokładnie ludzie mogą wejść do królestwa niebieskiego?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze