Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

„Pieśń zwycięstwa” Klip (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Klipy filmowe   607  

Wstęp

„Pieśń zwycięstwa” Klip (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wielu ludzi wierzy, że odpuszczono nam już nasze grzechy i osiągnęliśmy zbawienie, skoro wyznajemy wiarę w Pana. Dlaczego więc Pan nie przychodzi, aby zabrać nas prosto do królestwa niebieskiego? Dlaczego Bóg wciąż musi osądzać i oczyszczać wiernych? Czy sąd Boży nad ludzkością w dniach ostatecznych będzie dla niej oczyszczeniem i zbawieniem, czy też przyniesie jej potępienie i zniszczenie? Ten klip ujawni ci tajemnice.

Zalecenie:

Cały film chrześcijański | „Pieśń zwycięstwa” Bóg jest naszą siłą

https://www.youtube.com/watch?v=1JEkQXYgx_8

Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych https://www.youtube.com/watch?v=-O8XhR56Pmw

Cały film chrześcijański 2018 | „Ciernie wspomnień” Tym sposobem Boży sąd mnie ocalił https://www.youtube.com/watch?v=Fy7ICia3NWo

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga