Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 3

13 czerwca 2020

Bóg nie jest złośliwy wobec istot stworzonych; chce tylko pokonać szatana. Całe Jego dzieło – czy to karcenie, czy sąd – jest skierowane przeciw szatanowi; jest wykonywane ze względu na zbawienie ludzkości, jest w całości po to, aby pokonać szatana i ma jeden cel: toczyć bój z szatanem do samego końca! Bóg nigdy nie spocznie, dopóki nie pokona szatana! Odpocznie On dopiero wtedy, gdy pokona szatana. Ponieważ całe dzieło wykonywane przez Boga jest skierowane przeciw szatanowi i ponieważ wszyscy ci, którzy zostali przez niego skażeni znajdują się pod kontrolą i żyją w domenie szatana, bez walki przeciwko szatanowi i bez zerwania z nim, szatan nie rozluźniłby więzów, w których trzyma ludzi i nie można by było ich pozyskać. Gdyby nie zostali pozyskani, dowodziłoby to, że szatan nie został pokonany, że nie został zwyciężony. I tak, w trwającym 6000 lat Bożym planie zarządzania, w pierwszym etapie Bóg wykonał dzieło prawa, w drugim – dzieło Wieku Łaski, czyli dzieło ukrzyżowania, a w trzecim etapie wykonuje dzieło podboju ludzkości. Całe to dzieło jest związane z zakresem, w jakim szatan doprowadził do skażenia ludzkości, a wszystko po to, aby pokonać szatana; każdy z etapów dzieła ma na celu pokonanie szatana. Istotą 6000-letniego dzieła Bożego zarządzania jest walka z wielkim czerwonym smokiem, a dzieło zarządzania ludzkością to również dzieło pokonania szatana, dzieło toczenia z nim boju. Bóg walczył przez 6000 lat, a tym samym przez 6000 lat wykonywał swe dzieło, aby ostatecznie wprowadzić człowieka do nowego królestwa. Kiedy szatan zostanie pokonany, człowiek będzie całkowicie wyzwolony. Czyż nie taki jest dzisiejszy kierunek Bożego dzieła? Kierunek dzisiejszego dzieła jest dokładnie taki: całkowite wyzwolenie i uwolnienie człowieka, aby nie podlegał żadnym regułom ani nie był ograniczony żadnymi więzami czy ograniczeniami. Całe to dzieło jest prowadzone zgodnie z waszą postawą i potrzebami, co oznacza, że otrzymujecie wszystko, co możecie osiągnąć. Nie chodzi tu o „zaganianie kaczki na grzędę”, czy narzucanie wam czegokolwiek; raczej o to, by całe to dzieło było wykonywane zgodnie z waszymi rzeczywistymi potrzebami. Każdy etap dzieła jest przeprowadzany zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i wymaganiami człowieka; każdy etap dzieła ma na celu pokonanie szatana. Na początku rzeczywiście nie było żadnych barier między Stwórcą i Jego stworzeniami. Wszystkie z nich zostały spowodowane przez szatana. Człowiek stał się niezdolny, aby cokolwiek zobaczyć lub dotknąć z powodu zamieszania i skażenia wprowadzonego przez szatana. Człowiek jest ofiarą, tym, który został oszukany. Gdy szatan zostanie pokonany, istoty stworzone ujrzą Stwórcę, a Stwórca spojrzy na stworzenia i będzie w stanie osobiście je prowadzić. Właśnie takie jest życie, które człowiek powinien wieść na ziemi. Zatem Boże dzieło ma na celu przede wszystkim to, aby pokonać szatana, a gdy szatan zostanie pokonany, wszystko zostanie rozwiązane.

(Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego miejsca przeznaczenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Dzieło zarządzania człowiekiem jest dziełem zwycięstwa nad szatanem

Całe dzieło Boże, czy to sąd, czy karcenie, godzić ma w szatana, zbawić ma ludzi, zaś szatana zgnieść. Boże dzieło ma jeden cel: do końca z nim toczyć bój. Bóg nie spocznie, aż zwycięży. Dzieło Boże godzi w szatana, a ci zdeprawowani w domenie szatana są, więc gdyby boju nie zaczął Bóg z szatanem, gdyby nie sprawił, że ludzie wyrzekają się go, nigdy nie pozyskałby ich. Gdyby człowieka posiadł szatan, a Bóg go nie pozyskał, szatan stałby się niepokonanym, porażki nie zaznałby. Istotą Bożego dzieła od sześciu tysięcy lat jest walka z olbrzymim, czerwonym smokiem, a Jego dzieło zarządzania ludzkością jest również dziełem zwycięstwa nad szatanem.

Od sześciu tysięcy lat Bóg toczy bój i działa, by wprowadzić człowieka do nowego królestwa, w którym szatan podbity, a człowiek wolny będzie. A każdy etap ludzkie potrzeby spełnia, by diabła mógł pokonać Bóg. Gdyby człowieka posiadł szatan, a Bóg go nie pozyskał, szatan stałby się niepokonanym, porażki nie zaznałby. Istotą Bożego dzieła od sześciu tysięcy lat jest walka z olbrzymim, czerwonym smokiem, a Jego dzieło zarządzania ludzkością jest również dziełem zwycięstwa nad szatanem.

W Bożym planie zarządzania, co sześć tysięcy ma lat, w pierwszym stadium prawo ustanowił Bóg. Drugim stadium było dzieło Wieku Łaski. A w trzecim Bóg podbija ludzki ród. Dzieło to sięga tak głęboko, jak zepsucie człowieka przez szatana. Pokonać go, oto dzieła tego cel i temu służą wszystkie stadia trzy. Istotą Bożego dzieła od sześciu tysięcy lat jest walka z olbrzymim, czerwonym smokiem, a Jego dzieło zarządzania ludzkością jest również dziełem zwycięstwa nad szatanem.

Adaptacja na podstawie: Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego miejsca przeznaczenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze