Wasze słowa uświadomiły mi, że nasza nadzieja na powrót Pana i pochwycenie wzięła się z ludzkich koncepcji. Poważnie zdradziliśmy już słowa Pana. Jak mamy teraz czekać na Jego powrót i pochwycenie? Możecie powiedzieć coś więcej na ten temat?

01 sierpnia 2019

Odpowiedź: Nadzieje świętych na pochwycenie opierają się na słowach Pana Jezusa: „Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli(J 14:2-3). Interpretujemy słowa Pana Jezusa w oparciu o własne koncepcje. Myślimy, że skoro Pan Jezus wzniósł się do nieba na obłoku, miejsce, które Pan przygotował dla ludzkości, musi być w niebie. Dlatego czekaliśmy na powrót Pana Jezusa, który zabierze nas do nieba. Poza tym bardzo poważamy słowa Pawła: „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem” (1Tes 4:17). Dlatego zaczęliśmy żywić nadzieję, że Pan zabierze nas do nieba, gdy powróci. Bo różni ludzie różnie rozumieją pochwycenie. Większość myśli, że gdy Pan nadejdzie, zabierze świętych do nieba, by Go spotkali. Przez wiele lat mieliśmy nadzieję na takie właśnie pochwycenie. A czym naprawdę jest pochwycenie? Większość ludzi tego nie wie. Tajemnica pochwycenia świętych została ujawniona wraz nadejściem Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Ludzie wyobrażają sobie, że »być pochwyconym« to znaczy zostać zabranym z niskiego do wysokiego miejsca. To poważny błąd. »Bycie pochwyconym« odnosi się do przeznaczenia, a potem wybrania przeze Mnie. Jest skierowane ku tym wszystkim, których przeznaczyłem i wybrałem. (…) Jest to bardzo niezgodne z ludzkimi pojęciami. Ci, którzy mają udział w Moim domu w przyszłości, są wszystkimi, którzy zostali pochwyceni, aby być przede Mną. Jest to bezwzględna prawda, która nigdy się nie zmienia i której nikt nie może obalić. Jest to kontratak przeciwko szatanowi. Każdy, kogo przeznaczyłem, zostanie pochwycony, aby być przede Mną(Rozdział 104 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”). Słowa Boga Wszechmogącego są jasne. „Zostać pochwyconym” nie oznacza zabrania z ziemi w przestworza i spotkania Pana w obłokach. Nie oznacza to również, że zostaniemy zabrani do nieba. Oznacza, że gdy Bóg wróci na ziemię, by głosić słowo i dokonywać swego dzieła, usłyszymy głos Boży, podążymy za Nim i będziemy posłuszni Jego dziełu w dniach ostatecznych. To właśnie znaczy „zostać pochwyconym przed tron Boga”. Wszyscy, którzy potrafią rozpoznać głos Pana, znaleźć prawdę w słowach Boga Wszechmogącego, przyjąć prawdę i powrócić do Niego, są pannami mądrymi. Są złotem, srebrem i cennymi kamieniami, które zostały „skradzione” przez Pana i wróciły do Jego domu. Mają dobry charakter, potrafią przyjąć prawdę, zrozumieć głos Boga. To oni zostali pochwyceni. Będą zwycięzcami, kiedy Bóg dokona swego dzieła, zstępując na ziemię w dniach ostatecznych. Odkąd Bóg Wszechmogący rozpoczął swe dzieło dni ostatecznych, coraz więcej ludzi pragnących ukazania się Boga, rozpoznaje Jego głos w słowach Boga Wszechmogącego. Jeden za drugim przyjmują Boże dzieło osądzania. Zostali pochwyceni przed tron Boga, aby spotkać się z Nim i przyjąć odżywczą moc Jego słów. To oni prawdziwie poznali Boga. Ich zepsute usposobienie zostało obmyte i urzeczywistnili prawdę słów Bożych. To oni otrzymali już obfite Boże zbawienie. Już zostali uczynieni zwycięzcami przed nadejściem katastrof. Zostali pozyskani przez Boga jako pierwszy plon. Ci, którzy trzymają się własnych wyobrażeń i ślepo czekają na przyjście Pana i wzięcie do nieba, ci, którzy odrzucają Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych, to panny głupie. To oni zostaną porzuceni przez Boga. Będą cierpieć w katastrofach, płakać i zgrzytać zębami. I to jest fakt.

ze skryptu filmu pod tytułem „Przebudzenie ze snu”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze