Film ewangeliczny | „Pochwycenie do nieba zagrożone” | fragment 2 | Jak odróżnić dzieło Boże od dzieła człowieka?

28 września 2019

W świecie religii jest mnóstwo ludzi, którzy nie potrafią odróżnić dzieła Bożego od dzieła człowieka. Wiele osób uznaje, że dzieło ludzi czczonych i podziwianych przez te osoby, to dzieło Boże, natomiast dzieło dokonane przez Boga wcielonego uważają za dzieło człowieka. Nie mają świadomości, że to obraza dla usposobienia Bożego, że sprzeciwiają się Bogu i bluźnią, pomimo swej wiary w Niego, a to wszystko czyni ich wrogami Boga. Jaka jest zatem różnica pomiędzy dziełem Bożym a dziełem człowieka? Co diametralnie różni Boga wcielonego od ludzi, którymi posłużył się Bóg?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze