Czym jest poznanie Boga? Czy rozumienie wiedzy biblijnej i teorii teologicznej można uznać za wiedzę o Boga?

Ważne słowa Boga: Co to znaczy znać Boga? Oznacza to, że człowiek zna Bożą radość, Boży gniew, smutek i szczęście; to jest poznanie Boga. Mówisz, że widziałeś Boga, a jednak nie rozumiesz Bożej radości, Bożego gniewu, s…

2019-12-09 17:02:44

Jak można poznać usposobienie i istotę Boga?

Ważne słowa Boga: Radość Boga wynika z istnienia i pojawiania się prawości i światła, z powodu niszczenia ciemności i zła. Znajduje przyjemność w tym, że przyniósł ludzkości światło i dobre życie. Jego radość to radość …

2019-12-09 17:08:26

W jakich aspektach przede wszystkim objawia się wszechmoc Boga i Jego mądrość?

Ważne słowa Boga: Autorytet i moc Stwórcy wyrażały się w każdej nowej rzeczy, którą stworzył, a Jego słowa i dokonania następowały równocześnie, bez najmniejszej rozbieżności i bez najmniejszego odstępu. Pojawienie się …

2019-09-30 07:04:16

W jaki sposób Bóg prowadził ludzkość i troszczył się o nią do dnia dzisiejszego?

Ważne słowa Boga: Boże zarządzanie miało swój początek przy stworzeniu świata, a człowiek jest podstawą tego dzieła. Stworzenie wszystkich rzeczy na ziemi przez Boga miało miejsce, można rzec, przez wzgląd na człowieka.…

2019-09-29 02:37:33

Jak Bóg panuje nad całym światem i zarządza nim?

Ważne słowa Boga: Ile stworzeń żyje i rozmnaża się na rozległych obszarach wszechświata, stosując się niezmiennie do praw życia, trzymając się jednej stałej zasady. Ci, którzy umierają, zabierają ze sobą historie żywych…

2019-09-29 02:40:27

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część trzecia)

Ludzkość pozyskuje miłosierdzie Boga i Bożą wyrozumiałość dzięki szczerej skrusze.

2019-01-02 15:19:33

Czym jest poznanie Boga? Czy rozumienie wiedzy biblijnej i teorii teologicznej można uznać za wiedzę o Boga?

Ważne słowa Boga: Co to znaczy znać Boga? Oznacza to, że człowiek zna Bożą radość, Boży gniew, smutek i szczęście; to jest poznanie Boga. Mówisz, że widziałeś Boga, a jednak nie rozumiesz Bożej radości, Bożego gniewu, s…

2019-12-09 17:02:44

Jak można poznać usposobienie i istotę Boga?

Ważne słowa Boga: Radość Boga wynika z istnienia i pojawiania się prawości i światła, z powodu niszczenia ciemności i zła. Znajduje przyjemność w tym, że przyniósł ludzkości światło i dobre życie. Jego radość to radość …

2019-12-09 17:08:26

W jakich aspektach przede wszystkim objawia się wszechmoc Boga i Jego mądrość?

Ważne słowa Boga: Autorytet i moc Stwórcy wyrażały się w każdej nowej rzeczy, którą stworzył, a Jego słowa i dokonania następowały równocześnie, bez najmniejszej rozbieżności i bez najmniejszego odstępu. Pojawienie się …

2019-09-30 07:04:16

W jaki sposób Bóg prowadził ludzkość i troszczył się o nią do dnia dzisiejszego?

Ważne słowa Boga: Boże zarządzanie miało swój początek przy stworzeniu świata, a człowiek jest podstawą tego dzieła. Stworzenie wszystkich rzeczy na ziemi przez Boga miało miejsce, można rzec, przez wzgląd na człowieka.…

2019-09-29 02:37:33

Jak Bóg panuje nad całym światem i zarządza nim?

Ważne słowa Boga: Ile stworzeń żyje i rozmnaża się na rozległych obszarach wszechświata, stosując się niezmiennie do praw życia, trzymając się jednej stałej zasady. Ci, którzy umierają, zabierają ze sobą historie żywych…

2019-09-29 02:40:27

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Część trzecia)

Ludzkość pozyskuje miłosierdzie Boga i Bożą wyrozumiałość dzięki szczerej skrusze.

2019-01-02 15:19:33