Muzyka chrześcijańska „Wszystko, co Bóg czyni dla człowieka, jest szczere” (Solo męskie)

31 grudnia 2019

I

Wszystko, co Bóg czyni, jest praktyczne,

a nic, co czyni, nie jest puste.

Bóg przychodzi pomiędzy ludzi,

zniżając się do bycia zwykłym człowiekiem.

Nie odchodzi ot tak,

dokonawszy zaledwie kilku dzieł i wypowiedziawszy kilku słów.

A raczej naprawdę przychodzi pomiędzy ludzi,

żeby doświadczyć cierpienia świata.

Płaci cenę własnego cierpienia, jakiego doświadczył,

w zamian za przeznaczone ludzkości miejsce.

Czyż to nie jest praktyczne dzieło?

Rodzice mogą ponosić wysokie koszty dla dobra swoich dzieci,

co wskazuje na ich szczerość.

Postępując w taki sposób, Bóg wcielony jest oczywiście

niezwykle wierny i szczery wobec ludzkości.

Istotą Boga jest wierność;

robi On to, co mówi, a cokolwiek robi, zostaje urzeczywistnione.

Wszystko, co czyni dla ludzi, jest szczere.

Bóg nie wypowiada tylko słów.

Kiedy mówi, że zapłaci jakąś cenę,

to faktycznie płaci tę cenę.

Kiedy mówi, że weźmie na siebie cierpienie ludzi

i będzie cierpieć zamiast nich,

to rzeczywiście przybywa, by pośród nich żyć,

odczuwając to cierpienie i doświadczając go osobiście.

Po tym wszystkie rzeczy we wszechświecie potwierdzą,

że wszystko, co Bóg czyni, jest właściwe i sprawiedliwe;

że wszystko, co Bóg czyni, jest realistyczne –

to potężny dowód.

W przyszłości ludzkość zyska piękne przeznaczone miejsce,

a wszyscy, którzy pozostaną, będą chwalić Boga.

Będą wychwalać to, że Bóg rzeczywiście działał

z miłości do człowieka.

Bożą istotę piękna i dobroci można dostrzec

w znaczeniu tego, że stał się ciałem.

Cokolwiek On czyni, jest szczere.

Wszystko, co mówi, jest szczere i wierne,

jest szczere i wierne.

Wszystko, czego zamierza dokonać, jest dokonywane praktycznie,

a płaci za to rzeczywistą cenę.

Bóg nie wypowiada tylko słów.

Dlatego Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, jest Bogiem wiernym.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Chór ewangelii 2019 | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun https://pl.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-descends-upon-world-extended-trailer.html

Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Piękna piosenka chrześcijańska „Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga” (Oficjalny teledysk) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-important-God-s-love-for-man-is-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze