Pieśń uwielbienia | „Istnienie całej ludzkości zależy od Boga”

03 kwietnia 2020

Celem ostatecznego zadania Boga jest nie tylko ukaranie człowieka,

ale również zaplanowanie jego przeznaczenia.

Ponadto jest nim otrzymanie uznania od wszystkich

za wszystko, czego Bóg dokonał.

Bóg chce, aby każdy człowiek zobaczył,

że wszystko, czego On dokonał jest dobrem

i wszystko, czego dokonał,

jest wyrażeniem Jego usposobienia.

Stworzenie rodzaju ludzkiego nie jest aktem człowieka,

najmniejszego w całej naturze.

Przeciwnie, to Bóg karmi każdą żywą istotę w stworzeniu.

Bez istnienia Boga, rodzaj ludzki wyginie

i dosięgnie go plaga nieszczęść.

Żadna ludzka istota nie zobaczy już nigdy więcej

piękna słońca i księżyca ani zieleni świata.

Rodzaj ludzki napotka tylko zimną noc

i nieuniknioną dolinę cienia śmierci.

Jedynym zbawieniem rodzaju ludzkiego jest Bóg.

Bóg jest jedyną nadzieją człowieka,

a co więcej,

jest Tym, na którym spoczywa egzystencja całej ludzkości.

Bez Boga

ludzkość natychmiast znajdzie się w martwym punkcie.

Bez Boga

ludzkość poniesie klęskę

i zostanie zadeptana przez wszelkiego rodzaju duchy,

jednak nikt nie baczy na Boga.

Bóg wykonał zadanie,

które nie może być wykonane przez nikogo innego.

Bóg ma jedynie nadzieję,

że człowiek odpłaci Mu dobrymi uczynkami.

Bóg wykonał zadanie,

które nie może być wykonane przez nikogo innego.

Bóg ma jedynie nadzieję,

że człowiek odpłaci Mu dobrymi uczynkami.

Bóg ma jedynie nadzieję,

że człowiek odpłaci Mu dobrymi uczynkami.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze