Bóg wcielił się w Chinach w dniach ostatecznych: jakie są ku temu podstawy w przepowiedniach Biblii i w słowach Bożych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan” (Ml 1:11). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będz…

Koniec świata przepowiednie, Proroctwa biblijne 2020-08-03 05:38:42

Jakie są cele i znaczenie wcielenia Boga w Chinach, aby wykonywał dzieło w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: Dziełem Jahwe było stworzenie świata, to był początek; ten etap dzieła jest końcem dzieła, jego zakończeniem. Na początku Boże dzieło dokonało się wśród narodu wybranego Izraela i był to świt nowej epo…

2019-09-29 20:14:57

Kazania i rozmowy: Doświadczenie prześladowań i cierpienia, aby stać się prawdziwym zwycięzcą

Dzisiaj, ponieważ wierzymy w Boga, szukamy prawdy i staramy się kroczyć właściwą ścieżką, stajemy w obliczu ucisku i prześladowań ze strony KPCh. To naprawdę dużo znaczy! To dlatego, że Bóg wykorzystuje ten szatański reż…

2019-10-19 15:53:43

Kazania i rozmowy: Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych tworzy grupę zwycięzców

Tylko poddanie się Bożemu dziełu osądzania w dniach ostatecznych może uczynić z nas prawdziwych zwycięzców. Bóg Wszechmogący przybrał ludzką postać w dniach ostatecznych i w tajemnicy pojawił się w Chinach, gdzie wykonuj…

2019-10-19 16:00:16

W czasie dni ostatecznych Bóg dokonuje dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Boga, tworząc w Chinach grupę zwycięzców.

Wersety biblijne do wykorzystania „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Cz…

2019-10-19 20:00:26

Kazania i rozmowy: Kim jest prawdziwy zwycięzca?

Kto staje się zwycięzcą? Jakie aspekty prawdy powinien posiąść zwycięzca? Nikt nie rozumie tego zbyt dokładnie. Z perspektywy naszych ludzkich pojęć, jeżeli będziemy ciężko pracować i wierzyć w imię Pana, to w końcu stan…

2019-10-19 20:05:46

Bóg wcielił się w Chinach w dniach ostatecznych: jakie są ku temu podstawy w przepowiedniach Biblii i w słowach Bożych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan” (Ml 1:11). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będz…

Koniec świata przepowiednie, Proroctwa biblijne 2020-08-03 05:38:42

Jakie są cele i znaczenie wcielenia Boga w Chinach, aby wykonywał dzieło w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: Dziełem Jahwe było stworzenie świata, to był początek; ten etap dzieła jest końcem dzieła, jego zakończeniem. Na początku Boże dzieło dokonało się wśród narodu wybranego Izraela i był to świt nowej epo…

2019-09-29 20:14:57

Kazania i rozmowy: Doświadczenie prześladowań i cierpienia, aby stać się prawdziwym zwycięzcą

Dzisiaj, ponieważ wierzymy w Boga, szukamy prawdy i staramy się kroczyć właściwą ścieżką, stajemy w obliczu ucisku i prześladowań ze strony KPCh. To naprawdę dużo znaczy! To dlatego, że Bóg wykorzystuje ten szatański reż…

2019-10-19 15:53:43

Kazania i rozmowy: Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych tworzy grupę zwycięzców

Tylko poddanie się Bożemu dziełu osądzania w dniach ostatecznych może uczynić z nas prawdziwych zwycięzców. Bóg Wszechmogący przybrał ludzką postać w dniach ostatecznych i w tajemnicy pojawił się w Chinach, gdzie wykonuj…

2019-10-19 16:00:16

W czasie dni ostatecznych Bóg dokonuje dzieła osądzania rozpoczynającego się od domu Boga, tworząc w Chinach grupę zwycięzców.

Wersety biblijne do wykorzystania „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego” (1P 4:17). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Cz…

2019-10-19 20:00:26

Kazania i rozmowy: Kim jest prawdziwy zwycięzca?

Kto staje się zwycięzcą? Jakie aspekty prawdy powinien posiąść zwycięzca? Nikt nie rozumie tego zbyt dokładnie. Z perspektywy naszych ludzkich pojęć, jeżeli będziemy ciężko pracować i wierzyć w imię Pana, to w końcu stan…

2019-10-19 20:05:46