Bóg wcielił się w Chinach w dniach ostatecznych: jakie są ku temu podstawy w przepowiedniach Biblii i w słowach Bożych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan” (Ml 1:11). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będz…

Proroctwa biblijne 2019-08-19 19:36:32

Jaki jest cel i znaczenie wcielenia Boga w Chinach, aby wykonywał dzieło w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: Każdy etap Bożego dzieła jest wykonywany ze względu na całą ludzkość i kierowany jest do całej ludzkości. Chociaż jest to Jego dzieło w ciele, jest ono nadal skierowane do całej ludzkości; jest On Bogi…

2019-06-14 22:02:28

Bóg wcielił się w Chinach w dniach ostatecznych: jakie są ku temu podstawy w przepowiedniach Biblii i w słowach Bożych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan” (Ml 1:11). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będz…

Proroctwa biblijne 2019-08-19 19:36:32

Jaki jest cel i znaczenie wcielenia Boga w Chinach, aby wykonywał dzieło w dniach ostatecznych?

Ważne słowa Boga: Każdy etap Bożego dzieła jest wykonywany ze względu na całą ludzkość i kierowany jest do całej ludzkości. Chociaż jest to Jego dzieło w ciele, jest ono nadal skierowane do całej ludzkości; jest On Bogi…

2019-06-14 22:02:28