Muzyka chrześcijańska | „Boży sąd nad wszystkimi narodami i ludami”

17 marca 2020

Boże królestwo urzeczywistniło się w całości

i jawnie zstąpiło na świat;

tym bardziej oznacza to, że Boży sąd całkowicie się spełnił.

Wszystkie katastrofy spadną jedna po drugiej;

wszystkie narody i wszystkie miejscowości

doświadczą katastrof –

zaraza, głód, powódź, susze i trzęsienia ziemi są wszędzie.

Te katastrofy nie zdarzają się tylko w jednym lub dwóch miejscach,

ani też nie ustaną w ciągu jednego lub dwóch dni,

ale wprost przeciwnie – rozprzestrzenią się

na coraz większym obszarze i będą coraz bardziej dotkliwe.

W tym czasie nastanie cały szereg wszelkiego rodzaju plag insektów,

a zjawisko kanibalizmu pojawi się we wszystkich miejscach.

Oto Boży sąd dotyczący wszystkich narodów i ludów.

Boże imię musi nieść się

we wszystkich kierunkach i do wszystkich miejsc,

aby każdy mógł poznać Jego święte imię i poznać Jego.

Boże imię rozpowszechni się szeroko w ślad za katastrofami,

a jeśli nie będziecie ostrożni,

stracicie udział, który powinien być wasz;

nie obawiacie się?

Boże imię rozpowszechni się

we wszystkich religiach, wszystkich dziedzinach życia,

wszystkich narodach i wszystkich wyznaniach.

Boże dzieło jest wykonywane w uporządkowany sposób,

w ściśle powiązanych ogniwach;

wszystko to dzieje się dzięki Bożej mądrości.

Bóg chciałby tylko, abyście byli w stanie iść naprzód z każdym krokiem,

ściśle podążając za Jego śladami.

Boże imię rozpowszechni się

we wszystkich religiach, wszystkich dziedzinach życia,

wszystkich narodach i wszystkich wyznaniach.

Boże dzieło jest wykonywane w uporządkowany sposób,

w ściśle powiązanych ogniwach;

wszystko to dzieje się dzięki Bożej mądrości.

Bóg chciałby tylko, abyście byli w stanie iść naprzód z każdym krokiem,

ściśle podążając za Jego śladami.

Bóg chciałby tylko, abyście byli w stanie iść naprzód z każdym krokiem,

ściśle podążając za Jego śladami.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze