Muzyka chrześcijańska | „Prawdziwa Boża miłość” (Oficjalny teledysk)

24 kwietnia 2019

I

Przed moim Bogiem stoję znowu dziś.

Me serce pełne słów, gdy patrzę na Twą cudną twarz.

Błądzenie już przeszłością dla mnie jest.

Słowo Twe radością napełnia mnie z łaski Twej.

Czułe słowa Twoje sycą i powodują we mnie wzrost.

Dzięki Twym surowym słowom mogę powstać znów.

Tobie śpiewamy dziś, bo błogosławisz.

Uwielbiamy Ciebie dziś, bo nas podniosłeś.

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas!

Kochamy, tak mocno, Boże Cię!

II

Boże, co dzień słowem Twym radujemy się.

Ty oświecasz nas każdego dnia.

Miłością sycisz i napajasz Swój lud.

Prowadzisz nas z dala od szatana wpływu.

Czułe słowa Twoje sycą i powodują we mnie wzrost.

Dzięki Twym surowym słowom mogę powstać znów.

Tobie śpiewamy dziś, bo błogosławisz.

Uwielbiamy Ciebie dziś, bo nas podniosłeś.

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas!

Kochamy, tak mocno, Boże Cię!

III

Bracia i siostry! Oddajmy Mu cześć!

Cieszmy się razem tą wspólną chwilą!

Wolni od jarzma naszych doczesnych spraw,

miłość do Boga pokazujmy w czynach,

sercem obowiązek wypełniamy.

Kochamy, Wszechmocny Boże, nie opuścimy Cię!

Czułe słowa Twoje sycą i powodują we mnie wzrost.

Dzięki Twym surowym słowom mogę powstać znów.

Tobie śpiewamy dziś, bo błogosławisz.

Uwielbiamy Ciebie dziś.

Czułe słowa Twoje sycą i powodują we mnie wzrost.

Dzięki Twym surowym słowom mogę powstać znów.

Tobie śpiewamy dziś, bo błogosławisz.

Uwielbiamy Ciebie dziś, bo nas podniosłeś.

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas!

Kochamy, tak mocno, Boże Cię!

Bo nas podniosłeś.

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas!

Kochamy, tak mocno, Boże Cię!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Muzyka Chrześcijańska 2018 | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Oczekuj na powrót Pana Jezusa

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/two-thousand-years-of-longing-mv.html

Film Chrześcijański 2018 | „Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/faith-in-God-trailer.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze