Muzyka chrześcijańska 2018 | „Prawdziwa Boża miłość” Wychwalaj Boga Wszechmogącego

31 sierpnia 2018

I

Przed moim Bogiem stoję znowu dziś, patrzę na Twą cudną twarz.

Przed moim Bogiem stoję znowu dziś, błądzenie już przeszłością dla mnie jest.

Przed moim Bogiem stoję znowu dziś, słowo Twe radością napełnia mnie z łaski Twej.

Przed moim Bogiem stoję znowu dziś, me serce pełne słów.

Czułe słowa Twoje sycą i powodują we mnie wzrost.

Dzięki Twym surowym słowom mogę powstać znów.

Uwielbiamy Ciebie dziś, bo nas podniosłeś.

Tobie śpiewamy dziś, bo błogosławisz.

II

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas! Co dzień słowem Twym radujemy się.

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas! Ty oświecasz nas każdego dnia.

Wszechmocny, wierny Boże, ukochałeś nas! Miłością sycisz i napajasz swój lud.

Prowadzisz nas z dala od szatana wpływu.

Bracia i siostry! Oddajmy Mu cześć!

Cieszmy się razem tą wspólną chwilą!

Wolni od jarzma naszych doczesnych spraw, chwalimy Bogu Wszechmogący!

Sercem obowiązek wypełniamy, miłość do Boga pokazujmy w czynach.

Kochamy, tak mocno, Boże Cię!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła:

FG LUT(https://filtergrade.com/free-cinematic-luts-video-editing/) By Filtergrade/CC BY 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze