Pieśń chrześcijańska 2020 „Pieśń zwycięzców”

14 marca 2020

Królestwo rośnie na tym świecie.

Kształtuje się i powstaje pośród ludzi.

Żadna siła go nie zniszczy.

Bóg kroczy i żyje pośród swojego ludu.

Ci, co kochają Boga, jakże są błogosławieni!

Czy przyjęliście już błogosławieństwa?

Czy szukaliście obietnic Boga?

Jego światło przeprowadzi was wprost przez siły mroku.

W tym świecie spowitym w ciemności

macie światło, co wam przewodzi.

Musicie zapanować nad całym stworzeniem,

wasz będzie triumf nad szatanem!

Ci, którzy poddają się Bogu,

wejdą do Jego królestwa.

Błogosławieni, którzy znają Boga,

oni otrzymają moc królestwa.

Błogosławieni, szukający Go.

Uciekną szatanowi.

Ci, co odrzucą siebie, będą należeć do Boga

i odnajdą skarby królestwa.

Czy przyjęliście już błogosławieństwa?

Czy szukaliście obietnic Boga?

Jego światło przeprowadzi was wprost przez siły mroku.

W tym świecie spowitym w ciemności

macie światło, co wam przewodzi.

Musicie zapanować nad całym stworzeniem,

wasz będzie triumf nad szatanem!

Gdy upadnie wielki czerwony smok nie zachwiejecie się

i dacie świadectwo Bożemu zwycięstwu.

Staniecie niezłomni na ziemi Sinim, tam gdzie Bóg

będzie błogosławił wam za wasze cierpienia

i cały wszechświat zobaczy w was wielką chwałę Bożą!

Czy przyjęliście już błogosławieństwa?

Czy szukaliście obietnic Boga?

Jego światło przeprowadzi was wprost przez siły mroku.

W tym świecie spowitym w ciemności

macie światło, co wam przewodzi.

Musicie zapanować nad całym stworzeniem,

wasz będzie triumf nad szatanem!

Wasz będzie triumf nad szatanem!

Wasz będzie triumf nad szatanem!

Wasz będzie triumf nad szatanem!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze