Pieśń uwielbienia „Tutejsze niebo jest takie niebieskie” | Nastało królestwo Chrystusa (Chór damski)

11 lipca 2018

I

Ach… oto niebo,

och… niebo, które jest tak inne!

Wyborny zapach roztacza się wokół, a powietrze jest czyste.

Bóg Wszechmogący stał się ciałem i zamieszkał wśród nas,

wyrażając prawdę i rozpoczynając sąd dni ostatecznych.

Słowa Boga obnażają nasze zdeprawowanie,

jesteśmy oczyszczani i udoskonalani poprzez wszelkiego rodzaju próby i uszlachetnienia.

Żegnamy nasze zdeprawowane życie i zamieniamy nasze stare oblicze na nowe.

Postępujemy i wypowiadamy się zgodnie z prawem, oraz pozwalamy, aby słowa Boga wywierały na nas wielki wpływ.

Płomienie naszej miłości do Boga są wzniecone w naszych sercach.

Rozpowszechniamy słowa Boga, składamy Mu świadectwo i głosimy ewangelię królestwa.

Poświęcamy całe nasze istnienie, by zadowolić Boga i jesteśmy gotowi znieść każdy ból.

Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za odmianę naszego losu.

Żyjemy nowym życiem i z radością witamy zupełnie nowe jutro!

II

Kiedy bracia i siostry spotykają się razem, szczęście objawia się na ich twarzach.

Czytamy słowa Boga i współdzielimy prawdę, zjednoczeni w Bożej miłości.

Jesteśmy uczciwymi ludźmi, szczerymi i otwartymi, nie ma między nami uprzedzeń.

Żyjemy w prawdzie, miłując się wzajemnie, ucząc się nawzajem ze swoich mocnych stron oraz naprawiając swoje wady.

Jednomyślnie wypełniamy nasze obowiązki i ofiarujemy nasze oddanie.

Na drodze do królestwa, słowa Boga prowadzą nas przez nieszczęścia i trudności.

Słowa Boga ujawniają Jego wszechmoc i podbijają oraz budują grupę zwycięzców.

Ludzie wybrani przez Boga spośród wszystkich narodów powracają przed oblicze Boga.

Ludzie Boga żyją razem z Bogiem i wychwalają Go na wieki.

Wola Boga jest wypełniana na ziemi, nastało królestwo Chrystusa.

Boża sprawiedliwość i świętość zostaje objawiona, niebo i ziemia zostają odmienione.

Ludzie królestwa obawiają się Boga i unikają zła, żyjąc pośród światła.

Ludzie Boga żyją razem z Nim i wychwalają Go na wieki.

Wola Boga jest wypełniana na ziemi, nastało królestwo Chrystusa.

Boża sprawiedliwość i świętość zostaje objawiona, niebo i ziemia zostają odmienione.

Ludzie królestwa obawiają się Boga i unikają zła, żyjąc pośród światła.

Ach, hej… oto niebo,

och… niebo, które jest tak inne!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Pieśń uwielbienia Boga 2018 | „Pieśń słodkiej miłości”(Alleluja)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-good-land-of-canaan-mv.html

Pieśń chrześcijańska | „Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-good-land-of-canaan-mv.html

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://www.youtube.com/watch?v=Mq-SB3vIZ48

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze