Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”

19 lutego 2020

I

Nikt nie jest świadomy Jego przybycia, nikt Go nie wita,

a ponadto nikt nie wie wszystkiego, co On uczyni,

a ponadto nikt nie wie wszystkiego, co On uczyni.

Życie człowieka pozostaje niezmienione;

jego serce nie zmienia się, a dni mijają jak zwykle.

Bóg żyje pośród nas jak zwykły człowiek,

jako najbardziej nieistotny naśladowca i zwykły człowiek wierzący.

Ma On swoje własne dążenia, swoje własne cele,

a ponadto ma boskość, której nie posiadają zwykli ludzie.

Nikt nie zauważa istnienia Jego boskości

i nikt nie dostrzega różnicy między Jego istotą a istotą człowieka.

II

Żyjemy razem z Nim, nieskrępowani i bez lęku,

ponieważ postrzegamy Go jak nikogo więcej niż nieznaczącego wierzącego.

On obserwuje każdy nasz ruch,

a wszystkie nasze myśli i poglądy są przed Nim obnażone.

Nikt nie interesuje się Jego istnieniem,

nikt nie ma jakiegokolwiek wyobrażenia o Jego funkcji,

a ponadto nikt nie ma jakichkolwiek podejrzeń co do tego, kim On jest.

Po prostu nadal zajmujemy się swoimi sprawami,

tak jakby On nie miał z nami nic wspólnego…

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze