Muzyka chrześcijańska | „Będę wiecznie kochać Boga” (Oficjalny teledysk)

01 lipca 2018

I

O Boże! Twe słowa z powrotem sprowadziły mnie do Ciebie.

Przyjmuję ćwiczenie w Twoim królestwie w dzień i noc.

Tyle bólu i prób, tak wiele ucisku.

Tyle uroniłem łez i czułem się przybity,

i tyle razy wpadałem w zasadzki szatana.

Jednak Ty nigdy mnie nie opuściłeś.

Przez wiele trudności mnie przeprowadziłeś, przed niebezpieczeństwami strzegłeś mnie.

Już wiem, że mnie ukochałeś.

II

O Boże! Ty prowadzisz mnie do nowego życia.

Ciesząc się Twoimi słowami Twą wolę mogłem zrozumieć.

Twe słowa mnie sądzą i karcą, oczyszczają mnie z zepsucia.

Poprzez próby stałem się Tobie posłuszny.

Wzrastając w słowie Twoim, Ciebie poznałem.

Swoją powinność wypełnić pragnę dla Twej chwały, na świadectwo.

Zawsze będę Cię kochać.

W błogosławieństwie czy też przekleństwie, zdaję się na Twoją łaskę z radością.

Ofiaruję Ci prawdziwą miłość i nie pozwolę byś czekał.

Czystą miłość daję Ci, ciesz się w mojej miłości.

Ofiaruję Ci całą swą miłość, pozwolę Ci ją wziąć.

Na zawsze będę kochać Cię, bo pragnę podobać się Tobie, Tobie, Tobie, Tobie.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Często przychodźcie przed Boga” Bóg jest ze mną

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/come-before-God-often-mv.html

Piosenka chrześcijańska | „O Mój Ukochany, proszę poczekaj na mnie” Głos serca chrześcijanina

https://www.youtube.com/watch?v=iUz3RqWShCc

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze