Muzyka chrześcijańska „Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa”

29 lutego 2020

I

Dziś człowiekowi brakuje wiedzy o

praktycznym Bogu i znaczeniu wcielenia.

Poprzez dzieło i słowa Boga w ciele

ludzie widzą, że Boży Duch jest głęboki.

Rzeczywistym znaczeniem wcielenia Ducha jest to,

by człowiek bliżej Boga był,

polegając na Nim i zdobywając wiedzę o Nim.

II

Dzisiaj czcisz tę osobę,

ale tak naprawdę czcisz Ducha Bożego.

Przynajmniej to trzeba osiągnąć

w wiedzy ludzi o Bogu wcielonym,

by pojąć istotę Ducha poprzez ciało,

poznać Jego boskie i ludzkie dzieło w ciele,

przyjąć słowa Ducha i

zobaczyć to, jak Duch kieruje ciałem,

ujawnia swą moc w ciele.

Rzeczywistym znaczeniem wcielenia Ducha jest to,

by człowiek bliżej Boga był,

polegając na Nim

i zdobywając wiedzę o Nim, o Nim

i zdobywając wiedzę o Nim, o Nim.

III

Bóg przyszedł z nieba na ziemię, by dać wyraz słowom

Boga przez ciało, dokończyć dzieło Ducha.

Człowiek poznaje Ducha przez ciało.

Zjawienie się Boga wśród ludzi

rozprasza niejasnego Boga w ich myślach.

Teraz ludzie czczą praktycznego Boga

i są Bogu bardziej posłuszni.

Przez swe boskie i

ludzkie dzieło w ciele

Bóg wiedzie ludzi do objawienia, zmiany usposobienia.

Rzeczywistym znaczeniem wcielenia Ducha jest to,

by człowiek bliżej Boga był,

polegając na Nim

i zdobywając wiedzę o Nim, o Nim

i zdobywając wiedzę o Nim, o Nim

i zdobywając wiedzę o Nim.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze