Piosenka chrześcijańska „O Boże, naprawdę nie zasługuję na Twoją miłość!”

13 lutego 2020

Zrobiłam wiele rzeczy, których wolę sobie nie przypominać.

Zmarnowałam tyle czasu.

W moim sercu tak mocno wzbierają wyrzuty sumienia i poczucie wdzięczności.

Zawsze żądałam nagród, gdy cierpiałam ponosząc koszty na rzecz Boga.

Kiedy moje pragnienie otrzymania błogosławieństw nie zostało spełnione,

myślałam o odejściu od Boga,

lecz Jego miłość wciąż była żywa w moim umyśle i zbyt wielka, by o niej zapomnieć.

Boże słowa trafiły mnie w samo serce,

odciągając mnie krok po kroku od zniechęcenia i powrotu na złą drogę.

Kiedy zagrażały mi przeciwności losu, bałam się, byłam lękliwa i zastraszona.

Byłam słaba oraz zniechęcona i ponownie myślałam o odejściu od Boga.

Jego słowa rozdarły moje serce jak ostry, obosieczny miecz

i nie miałam gdzie ukryć wstydu.

Kiedyś parłam ku sławie, bogactwu i statusowi,

nie umiejąc oprzeć się kuszeniu szatana.

Wielokrotnie martwiłam się, wahałam i gubiłam kierunek w życiu.

Boleśnie zmagałam się z grzechem, nie wiedząc, jak zawrócić.

O Boże! Oto kim jestem! Oto kim jestem!

Tak zepsuta, że naprawdę nie zasługuję na Twoje zbawienie.

O Boże! To Twoje słowo zawsze mnie prowadzi i mną kieruje,

bo inaczej uległabym pokusie,

a wykonanie najmniejszego kroku wymagałoby wielkiego wysiłku.

O Boże! Już nigdy więcej nie popadnę w zniechęcenie ani się nie cofnę.

Nie opuszczaj mnie, nie mogę bez Ciebie żyć.

O Boże! Modlę się, abyś mnie skarcił, osądził i oczyścił,

by moje zepsucie zostało obmyte i bym mogła żyć jak człowiek.

O Boże! Już nigdy więcej nie popadnę w zniechęcenie ani się nie cofnę.

Nie opuszczaj mnie, nie mogę bez Ciebie żyć.

O Boże! Modlę się, abyś mnie skarcił, osądził i oczyścił,

by moje zepsucie zostało obmyte i bym mogła żyć jak człowiek.

O Boże! Już nigdy więcej nie popadnę w zniechęcenie ani się nie cofnę.

Nie opuszczaj mnie, nie mogę bez Ciebie żyć.

O Boże! Modlę się, abyś mnie skarcił, osądził i oczyścił,

by moje zepsucie zostało obmyte i bym mogła żyć jak człowiek,

by moje zepsucie zostało obmyte i bym mogła żyć jak człowiek.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Pieśni uwielbienia i pochwalne: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxyv3bCvTwQI_wElI6phFLWQvs32otsV

Pieśni i tańce na wideo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxyv3bCvTwTBO44uxG59SQ9GPm-tx27G

Chór Ewangelii: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxyv3bCvTwSqzZ4hUZ7K93yKQt-izIkr

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze