Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak trudne jest dzieło Boga”

13 lutego 2020

I

Etapy dzieła Boga na ziemi

wiążą się z wielkim trudem.

Słabość i braki, dziecinność człowieka,

niewiedzę jego, wszystko, co ludzkie,

tak uważnie zaplanował i uwzględnił Bóg.

Jak papierowy tygrys człowiek jest,

nikt nie waży się go prowokować.

Odgryza się, gubi, znów upada, ignoruje Boga

lub rzuca się w objęcia ojca knura i psiej matki,

oddaje się nieczystościom ciała.

Co za przeszkoda!

Zawsze stawia czoło próbom Bóg

zagrożeniu też.

Jego słowa szczere i uczciwe tak, bez złośliwości są.

Serce łamie Mu, że nie chce nikt

przyjąć Jego słów.

Trudzi się nocą i dniem,

martwi o życie człowieka.

II

Ma współczucie dla słabości ludzkiej.

Znosi zawiłości i zmiany

w każdym słowie i dziele.

Wie, jak człowiek słaby jest oporny,

dziecinny, kruchy.

Bóg rozmyśla nad tym w dzień i w nocy.

Czy ktoś to wie? Komu On może zwierzyć się?

Któż może to pojąć?

Jak trudne dzieło Boże jest.

Bóg nie znosi grzechów człowieka i gdy charakteru mu brak.

Martwi się słabością i przyszłością człowieka.

Widząc wszystkie czyny, słowa, słowa ludzkie,

Bóg odczuwa litość, gniew i ból, ból serca.

Tak bezduszni stali teraz się niewinni.

Czemu Bóg wciąż musi tak utrudniać życie im?

III

Słaby człowiek nie jest teraz w stanie wytrwać.

Czemu więc Bóg ciągle na niego gniewa się?

Człowiek jest słaby, bezsilny i bez życia.

Czemu karcić go za nieposłuszeństwo?

Któż się ostoi, gdy grozi Bóg ?

Człowiek jest kruchy, więc Bóg, trawiony rozpaczą,

zepchnął teraz swój gniew na samo dno swego serca,

by człowiek mógł się nad sobą zastanowić.

Choć człowiek jest w tarapatach, nie ceni wcale Bożej woli.

Pod stopami króla diabłów padł, bezwiednie tak,

tylko przeciwstawia się wciąż Bogu

albo obojętny ciągle jest wobec Niego.

Kto potraktował Boże słowa poważnie?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze