Pieśń uwielbienia | „Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga”

25 grudnia 2019

I

Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga, słyszymy Jego głos.

Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga, uczestniczymy w uczcie Baranka.

Znamy wcielonego Boga Wszechmogącego, widzimy Jego cudowne uczynki.

Rozumiemy tajemnicę ludzkiego życia, słowa Boga Wszechmogącego są najcenniejsze.

Jemy i pijemy słowa Boże, żyjemy przed Jego obliczem i nie szukamy już tu i tam.

Gdy doświadczamy sądu Bożego, możemy cierpieć, ale zostajemy oczyszczeni.

Zyskujemy prawdę i drogę życia wiecznego.

Starając się kochać Boga, nigdy nie będziemy żałować.

II

Jakże błogosławione jest to życie, stajemy się ludźmi, którzy kochają Boga.

Jakże błogosławione jest to życie, jesteśmy chwaleni przez Boga.

Spełnianie naszego obowiązku, niesienie świadectwa o Bogu

i poszukiwanie prawdy ma największy sens.

Któż może mieć więcej szczęścia?

Któż może być bardziej błogosławiony?

Bóg obdarza nas prawdą i życiem, musimy żyć dla Boga.

Musimy żyć dla Boga. Musimy żyć dla Boga.

Zyskujemy prawdę i niesiemy świadectwo o Bogu, aby odwdzięczyć się za Jego miłość.

Któż może mieć więcej szczęścia?

Któż może być bardziej błogosławiony?

Bóg obdarza nas prawdą i życiem, musimy żyć dla Boga.

Musimy żyć dla Boga. Musimy żyć dla Boga.

Zyskujemy prawdę i niesiemy świadectwo o Bogu, aby odwdzięczyć się za Jego miłość.

Musimy żyć dla Boga. Musimy żyć dla Boga.

Zyskujemy prawdę i niesiemy świadectwo o Bogu, aby odwdzięczyć się za Jego miłość.

Zyskujemy prawdę i niesiemy świadectwo o Bogu, aby odwdzięczyć się za Jego miłość.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Piosenka religijna z pokazywaniem | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/brought-glory-to-the-east-mv.html

Piosenka chrześcijańska 2018 | „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie https://www.youtube.com/watch?v=rB5KeCqekCs

Muzyka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga” Bądźcie mądrymi pannami i powitajcie powrót Pana https://www.youtube.com/watch?v=1Q9y3osX6Lw

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze