Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 376

15 listopada 2021

Bez względu na to, ile prawdy człowiek rozumie, ile wypełnił obowiązków, ile doświadczył, wypełniając te obowiązki, czy jego postawa jest dojrzała, czy nie dojrzała i w jakim znajduje się otoczeniu, tym, bez czego nie można się obejść, jest to, że musi podziwiać Boga i na Nim polegać we wszystkim, co robi. To jest największa mądrość. Dlaczego mówię, że jest to największa mądrość? Czy wystarczy, że ktoś nawet zrozumiał wiele prawd, jeśli nie będzie polegał na Bogu? Niektórzy ludzie, już nieco dłużej wierzący w Boga, rozumieją niektóre prawdy i zostają poddani pewnym próbom. Może nabyli trochę praktycznego doświadczenia, ale nie umieją polegać na Bogu ani nie rozumieją, jak podziwiać Boga i na Nim polegać. Czy tacy ludzie posiadają mądrość? Są najgłupsi ze wszystkich i należą do rodzaju uznającego się za mądrych, nie boją się Boga i nie unikają zła. Niektórzy ludzie mówią: „Rozumiem wiele prawd i posiadam rzeczywistość prawdy. Wystarczy tylko postępować w sposób zgodny z zasadami. Jestem lojalny wobec Boga i wiem, jak się do Niego zbliżyć. Czy nie wystarczy, że polegam na prawdzie?”. Z punktu widzenia doktryny „poleganie na prawdzie” dobrze działa. Jest jednak wiele takich sytuacji i okazji, w których ludzie nie wiedzą, czym jest prawda i jakie są jej zasady. Wiedzą to wszyscy posiadający praktyczne doświadczenie. Przykładowo, kiedy napotykasz jakiś problem, możesz nie wiedzieć, jak należy praktykować stosowną dla niego prawdę, ani jak ją zastosować. Co powinieneś zrobić w takich okolicznościach? Bez względu na to, jak wiele praktycznego doświadczenia posiadasz, nie możesz posiadać prawdy we wszystkich sytuacjach. Bez względu na to, od ilu lat wierzysz w Boga, ile już doświadczyłeś oraz ile przeszedłeś przycinania i dyscyplinowania i jak wiele razy Bóg się z tobą rozprawiał, czy to ty jesteś źródłem prawdy? Niektórzy mówią: „Znam na pamięć te wszystkie słynne wypowiedzi i fragmenty z księgi »Słowo ukazuje się w ciele«. Nie muszę już polegać na Bogu, ani Go podziwiać. Kiedy nadejdzie czas, świetnie sobie poradzę, polegając na tych Bożych słowach”. Słowa, których się nauczyłeś są statyczne, lecz otoczenie, na jakie natrafiasz oraz różne stany, w jakich się możesz się znaleźć, są dynamiczne. Posiadanie dosłownego zrozumienia jakichś słów oraz rozmowy o wielu duchowych doktrynach nie są równoznaczne ze zrozumieniem Bożej woli, a już tym bardziej ze zrozumieniem woli Bożej w każdej sytuacji. A zatem, należy przyjąć w tym miejscu bardzo ważną naukę. Chodzi o to, że ludzie we wszystkim muszą podziwiać Boga, i o to, że czyniąc to, mogą nauczyć się polegać na Bogu. Tylko polegając na Bogu, ludzie będą posiadać ścieżkę, którą mogą iść. W przeciwnym razie możesz robić coś właściwie i zgodnie z zasadami prawdy, lecz jeśli nie polegasz na Bogu, to twoje działania będą tylko uczynkami człowieka i niekoniecznie zadowolą Boga. Jako że ludzie mają tak płytkie zrozumienie prawdy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą podążać za regułami i kurczowo trzymać się litery oraz doktryn, wykorzystując tę samą prawdę w obliczu różnych sytuacji. Możliwe, że mogą oni dokończyć wiele spraw w ogólnej zgodności z zasadami prawdy, lecz nie można dostrzec w tym Bożego przewodnictwa ani dzieła Ducha Świętego. Mamy tu poważny problem, polegający na tym, że ludzie robią wiele rzeczy, polegając na własnym doświadczeniu, na regułach, które zrozumieli, oraz na pewnych ludzkich wyobrażeniach. W ten sposób trudno im osiągnąć najlepszy rezultat, który jest wynikiem jasnego zrozumienia Bożej woli poprzez podziwianie Boga, modlitwę do Niego, a następnie poleganie na Bożym dziele i przewodnictwie. Z tego powodu mówię, że największą mądrością jest podziwianie Boga i poleganie na Nim we wszystkim.

(Wiara w Boga musi zacząć się od przejrzenia na wskroś złych trendów istniejących na świecie, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze