Muzyka chrześcijańska | „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga” (Oficjalny teledysk)

13 grudnia 2018

I

Błogosławieni, posłuszni

obecnym przesłaniom Ducha Świętego.

Nieważne, jacy byli kiedyś

ani jak w nich działał Duch Święty –

ci, którzy przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni.

Ci, którzy nie są w stanie podążać za najnowszym dziełem,

zostaną wyeliminowani.

Bóg pragnie tych,

którzy akceptują nowe światło,

i tych, którzy znają i przyjmują Jego najnowsze dzieło.

II

Czysta dziewica jest w stanie szukać,

czysta dziewica jest w stanie szukać

dzieła Ducha Świętego

i rozumieć nowe rzeczy,

a ponadto być w stanie odłożyć na bok stare koncepcje

i być posłuszną dzisiejszemu dziełu Boga,

być posłuszną dzisiejszemu dziełu Boga.

Tych ludzi,

którzy przyjmują najnowsze dzieło,

przed wiekami już Bóg przeznaczył

do największych błogosławieństw.

Bezpośrednio słyszycie głos Boga

i widzicie Jego objawienie,

Dlatego w całym niebie i na ziemi, przez wszystkie wieki,

nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze