Pieśń chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”

31 stycznia 2020

I

Błogosławieni,

posłuszni obecnym

przesłaniom Ducha Świętego.

Nieważne, jacy byli kiedyś

ani jak w nich działał Duch Święty –

ci, którzy przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni.

Ach…

ci, co przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni,

a ci, którzy nie potrafią za nim podążać,

są odsuwani.

II

Bóg pragnie tych,

którzy akceptują nowe światło,

i tych, którzy znają

i przyjmują Jego najnowsze dzieło.

Potrafią szukać dzieła Ducha Świętego

i rozumieją nowe sprawy,

posłuszni dzisiejszej Bożej pracy,

zostawiają to, co stare.

Ach…

tych ludzi,

którzy przyjmują najnowsze dzieło,

przed wiekami już Bóg przeznaczył

do największych błogosławieństw.

III

Bezpośrednio słyszycie głos Boga

i widzicie, ukazuje się,

dlatego w całym niebie i na ziemi,

przez wszystkie wieki,

nie był nikt błogosławiony bardziej

niż wasze grono.

Ach…

Dlatego w całym niebie i na ziemi,

przez wszystkie wieki,

nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii https://pl.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/gospel-choir-episode-19.html

Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze