Muzyka chrześcijańska 2020 „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni”

618 |08 stycznia 2020

I

Skoro Bóg stworzył człowieka, powiedzie go;

skoro go zbawia, zbawi i pozyska go w pełni;

skoro wskazuje drogę, powiedzie go w wyznaczone miejsce.

Skoro Bóg stworzył człowieka i zarządza nim,

musi odpowiadać za jego przyszłość i przeznaczenie.

To właśnie dzieło uczynione przez Stworzyciela.

Choć dzieło podboju zostało dokonane

przez odebranie człowiekowi jego przyszłości,

w końcu człowiek zostanie postawiony

w wyznaczonym miejscu przygotowanym przez Boga.

II

Ponieważ to Bóg działa w życiu człowieka,

człowiek ma wyznaczone miejsce, więc jego los jest pewny.

Ludzkie dążenia i pragnienia są pogonią

za wybujałymi pragnieniami ciała;

nie taką drogą Bóg prowadzi człowieka do pięknego celu.

To, co Bóg przygotował dla człowieka,

gdy stanie się czysty, to błogosławieństwa i obietnice,

które Bóg przygotował po stworzeniu świata.

Nie splamiły ich ludzkie wybory

ani koncepcje, wyobraźnia czy ciało. Wcale nie!

To wyznaczone miejsce

nie jest przygotowane dla konkretnej osoby,

lecz jest miejscem odpocznienia dla całej ludzkości.

To najwłaściwsze miejsce dla ludzkości.

To najwłaściwsze miejsce dla ludzkości.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii https://pl.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Najpiękniejsze piosenki chrześcijańskie z napisami 2020 - Pieśni uwielbienia

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/Piesni-na-uwielbienie.html

Muzyka chrześcijańska z napisami „Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/people-dont-approach-God-s-words-lrc.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj