Muzyka chrześcijańska „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” | Chwalcie wielką moc Boga

19 września 2018

I

Bóg spogląda z wysoka na wszystkie rzeczy i z wysoka panuje nad wszystkimi.

Równocześnie Bóg zesłał swoje zbawienie na ziemię.

Bóg cały czas spogląda z ukrycia, na każdy ruch człowieka, na wszystko, co mówi i robi.

Bóg zna człowieka jak własną kieszeń.

Ukrycie to siedziba Boga, a firmament to łoże, na którym spoczywa.

Siły szatana nie mogą dosięgnąć Boga, bo On jest pełen majestatu, sprawiedliwości i sądu.

II

Bóg stawiał swe stopy na wszystkich rzeczach, rozciągał swój wzrok na cały wszechświat.

I Bóg chodził pomiędzy ludźmi,

kosztował słodyczy, goryczy i wszystkich smaków ludzkiego świata.

Jednak ludzie tak naprawdę nigdy Go nie rozpoznali, ani nie widzieli, gdy przechadzał się.

Ponieważ Bóg był cichy i nie dokonywał żadnych nadprzyrodzonych czynów,

nikt Go nigdy naprawdę nie zobaczył.

Teraz nie jest tak, jak było kiedyś:

Bóg dokona rzeczy, których świat przez wieki nigdy nie widział,

Bóg wypowie słowa, których ludzie przez wieki nigdy nie słyszeli,

ponieważ On chce, żeby cała ludzkość poznała Boga w ciele,

ponieważ On chce, żeby cała ludzkość poznała Boga w ciele.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:

Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

https://www.youtube.com/watch?v=6cqNhqIngs0

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze