Muzyka chrześcijańska 2019 „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa”

02 września 2019

I

Gdy Jezus przyszedł na świat ludzi,

zakończył Wiek Prawa

i rozpoczął Wiek Łaski.

W dniach ostatecznych Bóg znów stał się ciałem,

zakończył Wiek Łaski

i rozpoczął Wiek Królestwa.

Ci, którzy przyjmują drugie wcielenie Boga,

wstąpią w Wiek Królestwa i przyjmą przewodnictwo Boga.

Po wybaczeniu ludzkich grzechów

Bóg powrócił do ciała, by

wprowadzić człowieka w nowy wiek.

Zaczął dzieło osądzania,

by zaprowadzić ludzi do wyższego królestwa.

Wyższa prawda i błogosławieństwa

są dla tych, którzy się poddają,

oni prawdziwie będą żyć w świetle.

Zyskają prawdę, drogę, życie.

II

Jezus wiele zdziałał wśród ludzi.

Odkupienie całej ludzkości

było Jego jedynym dziełem.

Był ofiarą za grzechy ludzi,

lecz nie oczyścił człowieka

z jego zepsutego usposobienia.

Zbawienie człowieka od szatana oznaczało,

że Jezus musiał wziąć na siebie grzechy ludzi,

lecz wymagało też większego dzieła Bożego,

uwolnienia człowieka od zepsutego usposobienia.

Po wybaczeniu ludzkich grzechów

Bóg powrócił do ciała, by

wprowadzić człowieka w nowy wiek.

Zaczął dzieło osądzania,

by zaprowadzić ludzi do wyższego królestwa.

Wyższa prawda i błogosławieństwa

są dla tych, którzy się poddają,

oni prawdziwie będą żyć w świetle.

Zyskają prawdę, drogę, życie.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Pieśń chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ https://pl.kingdomsalvation.org/videos/brought-glory-to-the-east-mv.html

Muzyka chrześcijańska 2019 | „Sens ukazania się Boga” Wychwalanie nadejścia Zbawcy https://pl.kingdomsalvation.org/videos/significance-of-appearance-of-God-hymn.html

Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze