Czy prawdziwy Bóg, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy, jest jednym Bogiem, czy trzema?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. …

2019-09-30 07:24:54

Dlaczego można powiedzieć, że Trójca jest najbardziej absurdalnym wyrażeniem?

Ważne słowa Boga: Gdy nadeszła prawda o Jezusie, który stał się ciałem, człowiek wierzył w to: w niebie jest nie tylko Ojciec, ale również Syn, a nawet Duch. Oto powszechne wyobrażenie, jakie ma człowiek, że istnieje ta…

2019-09-29 03:03:58

Definiowanie jedynego prawdziwego Boga jako Boga w trzech osobach to przeciwstawianie się Bogu i bluźnierstwo przeciw niemu

Ważne słowa Boga: Pozwólcie, że powiem wam, że Trójca naprawdę nie istnieje nigdzie w tym wszechświecie. Bóg nie ma ani Ojca, ani Syna, tym bardziej nie istnieje pojęcie narzędzia wspólnie używanego przez Ojca i Syna – …

2019-09-29 03:07:15

Czy prawdziwy Bóg, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy, jest jednym Bogiem, czy trzema?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. …

2019-09-30 07:24:54

Dlaczego można powiedzieć, że Trójca jest najbardziej absurdalnym wyrażeniem?

Ważne słowa Boga: Gdy nadeszła prawda o Jezusie, który stał się ciałem, człowiek wierzył w to: w niebie jest nie tylko Ojciec, ale również Syn, a nawet Duch. Oto powszechne wyobrażenie, jakie ma człowiek, że istnieje ta…

2019-09-29 03:03:58

Definiowanie jedynego prawdziwego Boga jako Boga w trzech osobach to przeciwstawianie się Bogu i bluźnierstwo przeciw niemu

Ważne słowa Boga: Pozwólcie, że powiem wam, że Trójca naprawdę nie istnieje nigdzie w tym wszechświecie. Bóg nie ma ani Ojca, ani Syna, tym bardziej nie istnieje pojęcie narzędzia wspólnie używanego przez Ojca i Syna – …

2019-09-29 03:07:15