Czy prawdziwy Bóg, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy, jest jednym Bogiem, czy trzema?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. …

2019-06-15 06:27:17

Dlaczego mówi się, że „Trójca” jest najbardziej absurdalnym stwierdzeniem?

Ważne słowa Boga: Gdy nadeszła prawda o Jezusie, który stał się ciałem, człowiek wierzył w to: w niebie jest nie tylko Ojciec, ale również Syn, a nawet Duch. Oto powszechne wyobrażenie, jakie ma człowiek, że istnieje ta…

2019-06-15 17:27:14

Opisywanie jedynego prawdziwego Boga jako „Boga trójjedynego” to przeciwstawianie się Bogu i bluźnierstwo przeciw niemu

Ważne słowa Boga: Pozwólcie, że powiem wam, że Trójca naprawdę nie istnieje nigdzie w tym wszechświecie. Bóg nie ma ani Ojca, ani Syna, tym bardziej nie istnieje pojęcie narzędzia wspólnie używanego przez Ojca i Syna – …

2019-06-15 17:15:58

Czy prawdziwy Bóg, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy, jest jednym Bogiem, czy trzema?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. …

2019-06-15 06:27:17

Dlaczego mówi się, że „Trójca” jest najbardziej absurdalnym stwierdzeniem?

Ważne słowa Boga: Gdy nadeszła prawda o Jezusie, który stał się ciałem, człowiek wierzył w to: w niebie jest nie tylko Ojciec, ale również Syn, a nawet Duch. Oto powszechne wyobrażenie, jakie ma człowiek, że istnieje ta…

2019-06-15 17:27:14

Opisywanie jedynego prawdziwego Boga jako „Boga trójjedynego” to przeciwstawianie się Bogu i bluźnierstwo przeciw niemu

Ważne słowa Boga: Pozwólcie, że powiem wam, że Trójca naprawdę nie istnieje nigdzie w tym wszechświecie. Bóg nie ma ani Ojca, ani Syna, tym bardziej nie istnieje pojęcie narzędzia wspólnie używanego przez Ojca i Syna – …

2019-06-15 17:15:58