Piosenka chrześcijańska | „Tożsamość i pozycja samego Boga”

05 sierpnia 2020

Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim,

Bóg to Ten, który wszystkim zarządza.

On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim,

włada wszystkimi i wszystko zapewnia.

To Boża pozycja i Boża tożsamość.

Dla wszystkich Jego dzieł i stworzenia wszelkiego.

To On jest Stworzycielem i Panem wszystkiego.

To prawda o tym, czym On jest,

Jego tożsamość jest wyjątkowa pośród innych rzeczy.

Żadne stworzenie, czy to ludzkie, czy duchowe,

nie może podawać się za Boga, stanąć w Jego pozycji,

zastąpić Boga w żaden sposób, pod żadnym pretekstem,

zastąpić Boga w żaden sposób, pod żadnym pretekstem.

Tylko On ma tę tożsamość,

ma tę moc i autorytet,

może panować nad wszystkim,

jest to Jeden i Jedyny Bóg,

jest to Jeden i Jedyny Bóg.

Bóg żyje pośród swego stworzenia, przechadza się wśród niego.

Potrafi się wznieść wysoko nad wszystkim.

Lecz może się uniżyć, stając się człowiekiem z ciała,

zwykłym człowiekiem, z krwi oraz kości.

Spotyka się z ludźmi twarzą w twarz,

dzieli ich smutek i radości.

Jednocześnie zarządza wszystkim, decyduje o losie wszystkiego

oraz kierunku, w którym zmierza.

Przeznaczenie i kierunek ludziom wyznacza.

Takiemu Bogu należne posłuszeństwo i uwielbienie.

Znać Go powinna każda żyjąca istota.

Bez względu na to, jakiej jesteś rasy

czy jakiego rodzaju człowiekiem,

ufaj Bogu, podążaj za Nim i czcij,

akceptuj Bożą zwierzchność i Jego plan dla twojego losu.

Wszystko, co żyje, każdy człowiek,

dokonać musi tego wyboru, dokonać tego wyboru,

jedynego, musi każdy człowiek, dokonać tego wyboru,

jedynego, musi każdy człowiek.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze