Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 198

10 października 2020

Tożsamość i status samego Boga

Bóg jest tym, kto panuje nad wszystkimi rzeczami i wszystkimi rzeczami zarządza. Stworzył wszystko, co istnieje, zarządza wszystkim, co istnieje, panuje nad wszystkim, co istnieje, i zaopatruje wszystko, co istnieje. Taki jest status Boga i taka jest Jego tożsamość. Co się tyczy wszystkich rzeczy i wszystkiego, co istnieje, to prawdziwa tożsamość Boga jest taka: jest On Stwórcą i Władcą wszystkich rzeczy. Taką tożsamość posiada Bóg i jest On wyjątkowy pośród wszystkich rzeczy. Żadne z Bożych stworzeń – czy to ze świata ludzi, czy ze świata duchowego – nie byłoby w stanie przy pomocy jakichkolwiek środków czy pretekstu wziąć na siebie roli lub statusu Boga ani też Go zastąpić, ponieważ pośród wszystkich rzeczy tylko jedna istota posiada ową tożsamość, władzę, autorytet oraz zdolność władania stworzeniem, a istotą tą jest nasz jedyny, sam Bóg. Żyje On i porusza się pośród wszystkich rzeczy. Potrafi wznieść się do najwyższego miejsca, ponad wszystko, co istnieje; potrafi się zniżyć, stając się człowiekiem, stając się jednym z tych, którzy są z krwi i kości, żyjąc z ludźmi twarzą w twarz, dzieląc z nimi ich radości i troski, a jednocześnie panuje nad wszystkim, co istnieje, i rozstrzyga o losie wszystkiego oraz o tym, w jakim kierunku wszystko zmierza. Co więcej, przesądza o losach całej ludzkości i o kierunku, w jakim ona podąża. Taki Bóg winien być czczony, słuchany i znany wszystkim istotom żywym. Tak więc niezależnie od tego, do której grupy ludzi należysz i jakim typem człowieka jesteś, wiara w Boga, podążanie za Bogiem, czczenie Boga, akceptowanie Jego władzy i Jego postanowień dotyczących twojego losu stanowi jedyny wybór – konieczny wybór – każdego człowieka, każdej żywej istoty. Dzięki owej wyjątkowości Boga ludzie widzą, że Jego autorytet, Jego sprawiedliwe usposobienie, Jego istota oraz środki, przy użyciu których obdarowuje On wszystkie istoty, są wyjątkowe. Owa wyjątkowość przesądza o prawdziwej tożsamości samego Boga, przesądza też o Jego statusie. Tak więc gdyby którekolwiek spośród stworzeń w świecie duchowym czy świecie ludzkim zapragnęło zastąpić Boga, byłoby to niemożliwe, podobnie jak próba odegrania roli Boga. Takie są fakty. Jakie są wymagania Stwórcy i Władcy takiego jak ten – posiadającego tożsamość, władzę i status samego Boga – wobec ludzkości? Powinno to być dla każdego jasne i każdy powinien o tym pamiętać. Jest to również niezwykle istotne zarówno dla Boga, jak i dla człowieka!

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Tożsamość i pozycja samego Boga

Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi i wszystko zapewnia. To Boża pozycja i Boża tożsamość. Dla wszystkich Jego dzieł i stworzenia wszelkiego. To On jest Stworzycielem i Panem wszystkiego. To prawda o tym, czym On jest, Jego tożsamość jest wyjątkowa pośród innych rzeczy. Żadne stworzenie, czy to ludzkie, czy duchowe, nie może podawać się za Boga, stanąć w Jego pozycji, zastąpić Boga w żaden sposób, pod żadnym pretekstem.

Tylko On ma tę tożsamość, ma tę moc i autorytet, może panować nad wszystkim, jest to Jeden i Jedyny Bóg. Bóg żyje pośród swego stworzenia, przechadza się wśród niego. Potrafi się wznieść wysoko nad wszystkim. Lecz może się uniżyć, stając się człowiekiem z ciała, zwykłym człowiekiem, z krwi oraz kości. Spotyka się z ludźmi twarzą w twarz, dzieli ich smutek i radości. Jednocześnie zarządza wszystkim, decyduje o losie wszystkiego oraz kierunku, w którym zmierza. Przeznaczenie i kierunek ludziom wyznacza. Takiemu Bogu należne posłuszeństwo i uwielbienie. Znać Go powinna każda żyjąca istota. Bez względu na to, jakiej jesteś rasy czy jakiego rodzaju człowiekiem, ufaj Bogu, podążaj za Nim i czcij, akceptuj Bożą zwierzchność i Jego plan dla twojego losu. Wszystko, co żyje, każdy człowiek, dokonać musi tego wyboru, dokonać tego wyboru, jedynego, musi każdy człowiek, dokonać tego wyboru, jedynego, musi każdy człowiek.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze