Losy ludzkości i wszechświata są nierozłączne od suwerenności Stworzyciela

Wszyscy jesteście dorosłymi. Niektórzy z was są w średnim wieku, inni wkroczyli już w starość. Ileż wiedzy zdobyliście na temat Bożej suwerenności, z niewierzącego stając się wierzącym, od pierwszych kroków w wierze po a…

2019-03-19 09:45:13

Narodziny: pierwszy punkt zwrotny

Miejsce urodzenia, rodzina, płeć, wygląd i moment przyjścia na świat: oto szczegóły pierwszego punktu zwrotnego w życiu człowieka. Nikt nie ma wyboru co do elementów tego punktu zwrotnego; wszystkie zostały dawno temu p…

2019-03-19 10:45:13

Dorastanie: drugi punkt zwrotny

W zależności od rodziny, w jakiej się kto narodził, ludzie dorastają w różnych środowiskach domowych i pobierają różne lekcje od swoich rodziców. Determinuje to warunki w jakich osoba osiąga dojrzałość, a dorastanie jest…

2019-03-19 11:45:13

Niezależność: trzeci punkt zwrotny

Po tym, jak człowiek przejdzie przez okres dzieciństwa i dojrzewania, osiągając stopniowo i nieuchronnie dojrzałość, następnym krokiem jest całkowite pożegnanie się ze swoją młodością pożegnanie się ze swoimi rodzicami i…

2019-03-19 12:45:13

Małżeństwo: czwarty punkt zwrotny

Gdy człowiek dorasta i osiąga dojrzałość, oddala się coraz bardziej od swoich rodziców i środowiska, w którym się urodził i wychował, a zamiast tego zaczyna szukać kierunku w życiu i realizować swoje własne cele życiowe …

2019-03-19 13:45:13

Potomstwo: piąty punkt zwrotny

Po zawarciu małżeństwa rozpoczyna się wychowywanie następnego pokolenia. Człowiek nie ma nic do powiedzenia w kwestii tego, ile i jakie ma dzieci – również to jest zdeterminowane przez los danej osoby i predestynowane pr…

2019-03-19 14:45:13

Śmierć: szósty punkt zwrotny

Po tym całym zgiełku, tak wielu frustracjach i rozczarowaniach, po tak wielu radościach, smutkach, wzlotach i upadkach, po tak wielu niezapomnianych latach, po obserwowaniu kolejnych zmian pór roku, człowiek niepostrzeże…

2019-03-19 15:45:13

Jak poznać i uwzględnić fakt zwierzchności Boga nad ludzkim losem

Nikt nie może zmienić faktu, że Bóg ma władzę nad ludzkim losem Mówiąc prosto, podlegając autorytetowi Boga, każdy aktywnie lub biernie akceptuje Jego władzę i Jego decyzje, a niezależnie od tego, z jakimi trudnościami …

2019-03-19 16:45:13

Zaakceptowanie Boga jako twojego Jedynego Pana jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zbawienia

Prawdy dotyczące autorytetu Boga są prawdami, które każdy człowiek musi poważnie rozważyć, których musi doświadczyć i które musi zrozumieć sercem, ponieważ prawdy te mają wpływ na życie każdego człowieka, na jego przeszł…

2019-03-19 17:45:13