Taniec uwielbienia | „Gromadzimy się z radością, by chwalić Boga” Chwalimy Cię, Boże

29 maja 2019

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Usposobienie Boga jest tak godne miłości.

Naszym obowiązkiem jest nieść świadectwo o Bogu i wychwalać Go.

Bracia i siostry, tak szczęśliwi razem.

Bijmy w bębny, śpiewajmy i tańczmy.

Wychwalamy Boga wcielonego, gdy rozpoczyna On nową erę.

Sam Bóg działa i przemawia wśród ludzi,

sądzi niesprawiedliwość ludzi i ujawnia ich zepsucie.

Twarzą w twarz, jesteśmy świadkami pojawienia się Boga.

Usposobienie Boga jest miłosierne, sprawiedliwe i majestatyczne.

Wołamy i wychwalamy! Chwała Bogu Wszechmogącemu!

Podnieśmy głos na chwałę Boga, a będziemy mieć siłę! Hej!

Radość wzrasta, gdy śpiewamy i tańczymy.

Tylko ci, którzy oddają chwałę ze szczerym sercem, miłują Boga.

Śpieszcie się, nieście świadectwo o Bogu i wychwalajcie Go!

Przyjmujemy sąd Boży,

Bóg obmywa nas i udoskonala.

Jesteśmy tak bardzo błogosławieni, otrzymujemy Jego wielkie zbawienie.

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Oddawajmy chwałę i radujmy się!

Usposobienie Boga jest tak godne miłości.

Naszym obowiązkiem jest nieść świadectwo o Bogu i wychwalać Go.

Działania Boga zostały w pełni objawione.

Bóg jest mądry i wszechmogący.

Stworzył grupę zwycięzców

i doszczętnie upokorzył szatana, pokonując go.

Swym zbawieniem Bóg okazuje ludzkości wielką łaskę.

Z całego serca oddajemy pokłon i cześć. Hej!

Zawsze będziemy poddani Bogu; wszystkie stworzenia wiwatują z radością.

Oddajemy nasze szczere serca na chwałę Boga.

Wychwalamy Boga, bo Jego chwała zstąpiła na ziemię.

Gromadzimy się z radością, by chwalić Boga!

Gromadzimy się z radością, by chwalić Boga!

Gromadzimy się z radością, by chwalić Boga!

Gromadzimy się z radością, by chwalić Boga!

Chwalmy Boga, chwalmy Boga!

Chwalmy Boga, chwalmy Boga!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Dramat muzyczny | „Historia Xiaozhen” Wiara, nadzieja i miłość | Muzyka Chrześcijańska 2018

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/xiaozhens-story.html

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Modlitwa uwielbienia | „Modlitwa ludu Bożego” Żyjąc w miłości Bożej

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/prayer-of-God-s-people-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze