Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Pieśń uwielbienia | „Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa

Teledyski z piosenką i tańcem   2595  

Wstęp

Pieśń uwielbienia | „Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa

I

Powróciłam do Bożej rodziny, przejęta i szczęśliwa.

Mam zaszczyt znać prawdziwego Boga, oddałam Mu serce swoje.

Choć szłam przez Dolinę Łez, ujrzałam Bożą urodę.

Ma miłość do Boga rośnie z dnia na dzień, Bóg jest źródłem radości mej.

Me serce, oczarowane pięknem, pieknem Boga, jest połączone z Nim.

Chcę mocniej kochać Boga i pieśni uwielbienia wzbierają w moim sercu.

II

W ziemi Kanaan wszystko jest rześkie i żywe,

Wszechmogący Bóg wznosi głos, wprowadza nas w Wiek Królestwa.

Jego słowa są drogą, którą chodzić mam chodzić aby poznać ją i obrać.

Marzenie o niebie spełnia się już, nie trzeba zabiegać, szukać, pragnąć.

Spotkanie Boga twarzą w twarz, co za radość, pojąć wolę w Jego słowie.

Wiem, że Bóg jest wierny i prawy, Boże usposobienie jest zbyt piękne, by opisać.

Jakże piękny jest mój Oblubieniec! Jego piękno podbija moje serce.

Wonność Oblubieńca sprawia, że trudno mi Go opuścić.

III

Gwiazdy na niebie uśmiechają się, słońce mi się kłania.

Słońce, deszcz i rosa wzmacniają owoc życia.

Słowa Boże, obfite i szczodre, przynoszą nam słodką ucztę.

Obfity i pełny Boży wikt zaspokaja nasze potrzeby.

Ziemia Kanaan, świat Bożych słów, cieszymy się Jego miłością.

Ziemia Kanaan, świat Bożych słów, cieszymy się Jego miłością.

Wonność owoców wypełnia powietrze.

Po kilku dniach tam pokochasz, pokochasz go bardziej niż cokolwiek.

I nigdy nie zechcesz odejść.

IV

Srebrzysty księżyc lśni. Me życie jest szczęśliwe.

Oblubieniec w moim sercu, Twej urody nie opiszą żadne słowa.

Moje serce zakochane w Tobie, z radości skakać muszę.

Zawsze jesteś w moim sercu, będę z Tobą przez całe życie.

Me serce stale tęskni do Ciebie, Ta miłość jest codzienną rozkoszą.

O, Oblubieńcze w sercu mym! Oddaję Ci całą swą miłość.

Me serce stale tęskni do Ciebie, Ta miłość jest codzienną rozkoszą.

O, Oblubieńcze w sercu mym! Oddaję Ci całą swą miłość.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Pieśń uwielbienia | “Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

Pieśń uwielbienia „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/all-people-shout-for-joy-choir.html

Pieśń uwielbienia 2018 | „Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe” Alleluja, Chwalcie Pana Boga

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-disposition-is-lofty-grand-hymn.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga