Piosenka chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych objawia tajemnicę Bożego planu zarządzania”

Piosenka chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych objawia tajemnicę Bożego planu zarządzania”

300 |18 kwietnia 2020

Piosenka chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych objawia tajemnicę Bożego planu zarządzania”

Nikt nie może pojąć wizji

dzieła Bożego planu trwającego sześć tysięcy lat.

To wielkie tajemnice dla wszystkich ludzi.

Choćby największa była wiedza człowieka o Biblii,

to wciąż są tylko słowa,

ludzie nie znają jej esencji.

To dzieło sześciu tysięcy lat

bardziej tajemne niż proroctwa jest.

Od czasów stworzenia to największa tajemnica.

Żaden prorok żadnej ery

nie umiał tajemnicy zgłębić,

która ujawnia się wyłącznie w dniach, w dniach ostatecznych, w ostatecznych dniach.

Czytając Biblię, człowiek może pojąć pewne prawdy,

wyjaśnić niektóre słowa, przemyśleć pewne rozdziały,

lecz nigdy, przenigdy nie pojmie ich znaczenia.

Bo człowiek widzi jedynie słowa martwe,

a nie dzieło Jezusa czy Jahwe.

Człowiek rozwikłać nie zdoła tajemnicy dzieła Ich.

Tajemnica planu sześciu tysięcy lat jest największa,

tak niezrozumiała dla człowieka,

najskrytsza tajemnica.

Nikt nie umie pojąć Bożej woli,

jeśli Bóg jej nie wyjaśni i nie objawi człowiekowi.

Nie rozwikłają ludzie zagadki tej.

Na tych ze świata religii nie zważajcie.

Jeśli nie wyjaśniono wam,

nie będziecie tego wiedzieli.

To dzieło sześciu tysięcy lat

bardziej tajemne niż proroctwa jest.

Od czasów stworzenia to największa tajemnica.

Żaden z proroków wszystkich wieków

nie umiał tajemnicy zgłębić,

która ujawnia się wyłącznie w dniach, w dniach ostatecznych, w ostatecznych dniach.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj