Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech Bóg znów pobudzi naszego ducha”

23 lutego 2020

I

O, Boże! Niech Twój Duch łaskę da

ludziom na ziemi,

więc me serce całkiem do Ciebie lgnie,

by pobudzić mego ducha,

bym ujrzał piękno Twe duchem, i sercem swym,

a ci na ziemi dostrzegli piękno Twe.

O, Boże, niech Twój Duch

jeszcze raz pobudzi naszego ducha.

Pobudź naszego ducha, niech nasza miłość trwa

i nie zmienia nigdy się.

Tak, pobudź nas raz jeszcze, pobudź nas raz jeszcze, Boże.

Pobudź naszego ducha, by nasza miłość trwała

i nie zmieniła się, o, Boże!

II

Bóg testuje nasze serca wpierw.

Pobudzi naszego ducha,

gdy przelejemy w Niego nasze serca.

Tylko duchem widzimy, że Bóg wielki jest,

jest piękny i najwyższy.

Taka w człowieku, Ducha ścieżka jest.

O, Boże, niech Twój Duch

jeszcze raz pobudzi naszego ducha.

Pobudź naszego ducha, niech nasza miłość trwa

i nie zmienia się.

Tak, pobudź nas raz jeszcze, pobudź nas raz jeszcze, Boże.

Pobudź naszego ducha, niech nasza miłość trwa

i nie zmienia się. O, Boże, o, Boże,

o, Boże, niech Twój Duch

jeszcze raz pobudzi naszego ducha.

Pobudź naszego ducha, niech nasza miłość trwa

i nie zmienia się.

Tak, pobudź nas raz jeszcze,

pobudź nas raz jeszcze, o, Boże.

Pobudź naszego ducha, niech nasza miłość trwa

i nie zmienia się, o, Boże, Boże, Boże.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze