Muzyka chrześcijańska „Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci)

12 lipca 2018

I

Szczerzy i uczciwi niczym dzieci – niewinni i pełni życia oraz młodzieńczej energii,

są oni jak anioły, które przychodzą na świat.

Żadnych kłamstw, nieuczciwości lub oszustw – z otwartym, uczciwym sercem żyją godnie.

Oddają swoje serca Bogu, Bóg im ufa, a oni są uczciwymi ludźmi, których On miłuje.

Wszyscy ci, którzy ukochali prawdę mają uczciwe serca.

Uczciwi ludzie czerpią radość z praktykowania prawdy i dzięki posłuszeństwu Bogu ich serca są spokojne.

Obawiają się Boga, wystrzegają się zła i żyją zgodnie ze słowami Boga. Żyją ze słowami Bożymi, będąc oswobodzeni i wolni.

Przyjmują Boży nadzór i żyją przed Jego obliczem. Kochać Boga to być szczęśliwym i radosnym.

II

Kochając Boga mam spokojne i radujące się serce, i tak łatwo mi się żyje, gdy postępuję zgodnie ze słowami Boga.

W moim sercu jest tylko Bóg, tylko prawda – słowa Boga stały się moim życiem.

Żyjąc pod przewodnictwem Bożych słów każdego dnia, jestem człowiekiem błogosławionym przez Boga, a Duch Święty mnie prowadzi.

Przyjmuję Boży nadzór i żyję przez obliczem Boga. Kochać Boga szczerze to być szczęśliwym i radosnym.

Żyjąc pod przewodnictwem Bożych słów każdego dnia, jestem człowiekiem błogosławionym przez Boga, a Duch Święty mnie prowadzi.

Królestwo Chrystusa jest niebem dla uczciwych ludzi

i jest dla nich pięknym domem.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Pieśń uwielbienia | „Tutejsze niebo jest takie niebieskie” Nastało królestwo Chrystusa (Chór damski)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/sky-here-is-so-blue.html

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://www.youtube.com/watch?v=Mq-SB3vIZ48

Pieśń chrześcijańska | „Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-good-land-of-canaan-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze