Świadectwo wiary 2020 | „Słuchanie głosu Boga i powitanie Pana”

Świadectwo wiary 2020 | „Słuchanie głosu Boga i powitanie Pana”

1096 |19 października 2020

Główna bohaterka była kiedyś kaznodzieją w kościele domowym. Przez lata pracowała dla Pana i wyglądała powrotu Pana Jezusa. Głęboko wierzy, że w dniach ostatecznych powróci On, ukazując się otwarcie i zstępując na obłoku w swoim zmartwychwstałym, duchowym ciele. Słysząc radosną wieść, że Pan stał się ciałem i powrócił w dniach ostatecznych, nie wierzy w to ani nie sprawdza tych informacji. Podczas jednego ze zgromadzeń zauważa, że wiele jest przepowiedni dotyczących „przyjścia Syna Człowieczego” i mówiących że „Syn Człowieczy przyjdzie” oraz że Pan przybędzie „jak złodziej”. Wszystkie te proroctwa mówią, że w dniach ostatecznych Pan przybędzie w ciele i w ukryciu. Bohaterka nie śmie już obstawać przy własnych poglądach, zaczyna więc poszukiwać i zastanawiać się. W jakiej więc postaci Pan rzeczywiście przychodzi i ukazuje się nam w dniach ostatecznych? W jaki sposób bohaterka filmu powita Pana? Dowiesz się, oglądając Słuchanie głosu Boga i powitanie Pana.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj