Pieśń uwielbienia „Świadectwo życia” | Chrześcijanie kochają Boga aż do śmierci

12 lipca 2018

I

Pewnego dnia mogę zostać schwytany oraz być prześladowany przez Komunistyczną Partię Chin,

i to cierpienie jest dla dobra sprawiedliwości, co wiem w głębi serca.

Jeśli moje życie zgaśnie jak iskra w oka mgnieniu,

mimo to wyznam z dumą, że przyjąłem Chrystusa dni ostatecznych.

Jeśli nie będę mógł być świadkiem wielkiego rozkwitu królestwa ewangelii,

mimo to złożę w ofierze najpiękniejsze pragnienia.

Jeśli nie doczekam dnia, w którym nastanie królestwo,

lecz dzisiaj będę w stanie zawstydzić szatana, wówczas moje serce wypełnią radość i pokój.

Boże słowa rozprzestrzeniają się po całym świecie, a światło pojawiło się wśród ludzi.

Nastaje królestwo Chrystusa i budowane jest ono w nieszczęściu.

Ciemność zaraz przeminie, nadszedł sprawiedliwy świt.

Czas i rzeczywistość niosą świadectwo Boga.

II

Jeśli zostanę męczennikiem i nie będę już mógł nieść świadectwa Bogu,

Królestwo ewangelii wciąż będzie rozprzestrzeniane jak ogień przez niezliczonych wiernych.

I chociaż nie wiem, jak daleko mogę zajść tą wyboistą drogą,

nadal będę ofiarować swoje serce przepełnione miłością do Boga.

Niosąc świadectwo Jego dziełu dni ostatecznych, wypełniając Jego wolę na ziemi,

to dla nas zaszczyt poświęcić się rozpowszechnianiu prawdy.

Niezrażona nieszczęściem, jak czyste złoto wypalane w piecu,

spod wpływu szatana wydostaje się grupa zwycięskich żołnierzy.

Boże słowa rozprzestrzeniają się po całym świecie, a światło pojawiło się wśród ludzi.

Nastaje Królestwo Chrystusa i budowane jest w nieszczęściu.

Ciemność zaraz przeminie – nadszedł sprawiedliwy świt.

Czas i rzeczywistość niosą świadectwo Bogu.

III

Boże słowa rozprzestrzeniają się po całym świecie, a światło pojawiło się wśród ludzi.

Nastaje królestwo Chrystusa i budowane jest w nieszczęściu.

Ciemność zaraz przeminie – nadszedł sprawiedliwy świt.

Czas i rzeczywistość niosą świadectwo Bogu.

Boże słowa rozprzestrzeniają się po całym świecie, a światło pojawiło się wśród ludzi.

Nastaje królestwo Chrystusa i budowane jest w nieszczęściu.

Ciemność zaraz przeminie – nadszedł sprawiedliwy świt.

Czas i rzeczywistość niosą świadectwo Bogu.

Czas i rzeczywistość niosą świadectwo Bogu.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze