Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film chrześcijański „Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi?

Klipy filmowe   633  

Wstęp

Film chrześcijański „Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi?

Wielu wierzących w Pana uważa, że Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie. Czy tak jest naprawdę? Modlitwa Pańska mówi: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie”. (Mateusz 6:9-10). Księga Objawienia mówi: „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa (…)”. (Objawienie Jana 11:15). „(…) Święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba (…) przybytek Boga jest z ludźmi”. (Objawienie Jana 21:2-3). A więc czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi?

Zalecenie:

Film Chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Tajemnica pochwycenia do królestwa niebieskiego

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/awakening-from-the-dream-movie.html

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip filmowy (4) – Czy przebaczenie za nasze grzechy jest biletem wstępu do królestwa niebieskiego?

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/ticket-to-kingdom-of-heaven.html

Film ewangelia „Czas zmiany” Klip filmowy (2) – Jedyna droga do wstąpienia do królestwa niebieskiego

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/raised-into-kingdom-of-heaven.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga