Muzyka chrześcijańska „Dla kogo powinni żyć ludzie?” | Miłość Boga mnie ocaliła (Oficjalny teledysk)

29 września 2018

I

Dla kogo powinni żyć ludzie? Dzisiaj się przebudziłem.

Przedtem żyłem dla siebie – dla reputacji i statusu.

Modliłem się do Boga ładnymi słowami, lecz w swoim życiu robiłem, co chciałem.

Wierzę w Boga jedynie dla mej przyszłości i przeznaczenia, lecz ignoruję prawdę.

Często żyłem religijnymi rytuałami, lecz w końcu pozostaje tylko pustka.

Życie moje nie przypominało ludzkiego i nie byłem godzien żyć przed Bogiem.

II

Po tym jak doświadczyłem Bożego sądu i skarcenia, moje serce przebudziło się.

Żałuję, że nie dążyłem wcześniej do prawdy, buntując się przeciwko Bogu i zasmucając Go.

Nie czytałem gorliwie Bożych słów i nigdy nie rozważałem Bożej woli.

Choć mogłem poświęcić się Bogu, nie wypełniłem swego obowiązku.

Głosiłem literę prawa i doktryny, lecz nie rozumiałem prawdziwego znaczenia prawdy.

Pokusy świata przemogły mnie; często zawodziłem i hańbiłem Boże imię.

III

O Boże! Twoje słowa są tak cenne, prawdziwie mnie zbawiają.

Twoje objawienie, sąd, próby i doskonalenie służą, by mnie oczyścić.

Postanowiłem sobie, że będę rozważać Bożą wolę i szukać prawdy.

Poświęcę się dla Boga, ofiaruję się w pełni i odwdzięczę się za Jego miłość,

ofiaruję się w pełni i odwdzięczę za Jego miłość.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze