Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 387

29 listopada 2021

W swej pracy przywódcy i pracownicy kościoła muszą zwracać uwagę na dwie rzeczy: jedną z nich jest to, by wykonywać swoją pracę dokładnie zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w ramach organizacji pracy, nigdy tych zasad nie naruszając i nie opierając się w swej pracy na tym, co mogliby sami sobie pomyśleć, ani na żadnych własnych pomysłach. We wszystkim, co czynią, powinni okazywać troskę o dzieło domu Bożego i stawiać jego interesy zawsze ponad wszystko inne. Inną rzeczą – i to jest najważniejsze, – jest to, że we wszystkich sprawach, ludzie ci muszą się koncentrować na podążaniu za przewodnictwem Ducha Świętego i czynieniu wszystkiego ściśle w zgodzie ze słowami Boga. Jeśli mimo to jesteś w stanie wykraczać przeciwko przewodnictwu Ducha Świętego albo jeśli uparcie będziesz się trzymał własnych pomysłów i postępował wedle własnych wyobrażeń, wówczas twoje działania będą stanowiły bardzo poważny opór przeciw Bogu. Częste odwracanie się od oświecenia i przewodnictwa Ducha Świętego będzie tylko prowadzić w ślepy zaułek. Jeśli utracisz dzieło Ducha Świętego, nie będziesz w stanie pracować; a nawet jeśli jakoś zdołasz, niczego nie osiągniesz. Są dwie główne zasady, których należy się trzymać, pracując: jedną z nich jest wykonywanie swojej pracy ściśle według zarządzeń Zwierzchnika, jak również działanie według zasad, które zostały przez niego określone; a drugą zasadą jest podążanie za przewodnictwem Ducha Świętego w swoim wnętrzu. Gdy tylko uchwycisz te dwa punkty, nie będziesz tak podatny na popełnienie błędów. Dla was, których doświadczenie w tym zakresie jest nadal ograniczone, wasze wyobrażenia obniżają jakość waszego dzieła jeszcze bardziej. Czasem możecie nie rozumieć oświecenia czy przewodnictwa pochodzącego od Ducha Świętego; kiedy indziej wydaje się, że to rozumiecie, lecz prawdopodobnie to zignorujecie. Zawsze wyobrażasz sobie lub myślisz po ludzku, działając tak, jak uważasz za stosowne, w ogóle nie biorąc pod uwagę intencji Ducha Świętego. Wykonujesz swoją pracę tylko w oparciu o własne wyobrażenia, odsuwając na bok oświecenie od Ducha Świętego. Sytuacje takie często się powtarzają. Wewnętrzne przewodnictwo Ducha Świętego wcale nie jest transcendentalne; w istocie jest bardzo zwyczajne. Oznacza to, że w głębi serca wiesz, że jest to właściwy i najlepszy sposób działania. Ta myśl jest właściwie całkiem jasna; nie wynikła z twoich rozważań, jest to raczej uczucie, które powstało w głębi ciebie i czasami nie do końca rozumiesz, co każe ci tak postępować. Często jest to nic innego jak oświecenie od Ducha Świętego i tak właśnie dzieje się to najczęściej dla większości ludzi. Własne idee często pochodzą z myślenia i rozważania; wszystkie one są zafałszowane przez samowolę, wyobrażenia o tym, na jakich obszarach można znaleźć korzyści dla siebie oraz jakie korzyści dla siebie można z czegoś wyciągnąć; każda ludzka decyzja zawiera te aspekty. Jednak przewodnictwo od Ducha Świętego w żadnym razie nie jest w ten sposób zafałszowane. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na przewodnictwo lub oświecenie od Ducha Świętego; szczególnie w kluczowych kwestiach musisz dołożyć starań, by to uchwycić. Ludzie, którzy lubią używać umysłu i działać na podstawie własnych idei, są najbardziej narażeni na to, że nie zauważą takiego przewodnictwa lub oświecenia. Kompetentni przywódcy i pracownicy zwracają uwagę na działanie Ducha Świętego. Ci, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu, boją się Boga i niestrudzenie dążą do prawdy. Aby usatysfakcjonować Boga i należycie dawać o Nim świadectwo, należy zbadać swoje działanie pod kątem elementów zafałszowania i własnych zamiarów, a następnie starać się zauważyć, jaka część pracy jest motywowana ludzkimi ideami, jaka zrodziła się z oświecenia przez Ducha Świętego i jak dalece jest zgodna ze słowami Boga. Musicie nieustannie i w każdych okolicznościach badać swoje słowa i czyny. Częste praktykowanie w ten sposób wprowadzi was na właściwą drogę służenia Bogu. Konieczne jest posiadanie wielu prawd, aby móc służyć Bogu w sposób zgodny z Jego intencjami. Ludzie osiągają zdolność rozeznania dopiero po zrozumieniu prawdy i wtedy są w stanie rozpoznać, co wywodzi się z ich własnych idei oraz zauważyć rzeczy, które wskazują na ich własne motywacje. Potrafią rozpoznać ludzkie zanieczyszczenia, a także rozeznać, co to znaczy postępować zgodnie z prawdą. Dopiero wtedy mogą wiedzieć, jak się poddawać w czystszy sposób. Bez prawdy ludzie nie mogą praktykować rozeznania. Człowiek o zmąconym umyśle może wierzyć w Boga przez całe życie, nie wiedząc, co oznacza ujawnienie jego własnego zepsucia lub co to znaczy opierać się Bogu, ponieważ nie rozumie prawdy; ta myśl nawet nie zaistnieje w jego głowie. Prawda jest nieosiągalna dla ludzi o zbyt miałkim charakterze; jakkolwiek z nimi o tym rozmawiać, i tak nie zrozumieją. Tacy ludzie mają zmącone umysły. W swojej wierze ludzie o zmąconych umysłach nie mogą świadczyć o Bogu; mogą jedynie nieco służyć. Aby wykonać dzieło, które powierza Bóg, konieczne jest zrozumienie tych dwóch zasad. Należy ściśle przestrzegać warunków pracy nadanych przez Zwierzchnika i zwracać uwagę na przestrzeganie wszelkich wskazówek Ducha Świętego. Tylko wtedy, gdy zrozumie się te dwie zasady, praca może być skuteczna, a wola Boża zostanie zaspokojona.

(Część trzecia, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze