Muzyka chrześcijańska „Często przychodźcie przed Boga” (Oficjalny teledysk)

17 czerwca 2018

I

Skorzystaj z okazji, gdy masz czas, w ciszy przed Bogiem siądź.

Czytaj Jego słowo, poznaj Jego prawdy, napraw swoje występki.

Próby przychodzą, przyjmij je; poznaj Bożą wolę, a zyskasz siłę.

Powiedz Mu, czego ci brak, zawsze Jego prawdę dziel.

Radosna jest twa dusza, gdy wielbisz Go.

Często przychodź przed Boga, więcej nie opieraj się.

Ty dbasz o cielesność, to tak rani Go.

Czytaj Jego słowo, zrozum Jego prawdę.

Często przychodź przed Boga. Często przychodź przed Boga.

Więc żyj jak uświęcony człowiek!

Nieważne, jaka próba czy są przyjdzie, postaramy się zadowolić Go.

Często przychodź przed Boga.

Często przychodź przed Boga i żyj Jego prawdą.

II

Choć występni, próbujmy kochać Boga.

Dopóki Go kochamy, na pewno dostąpimy Jego chwały.

Musimy dążyć do prawdy i nieść świadectwo Bogu.

To jest nasz obowiązek, który musimy spełnić.

Radosna jest twa dusza, gdy wielbisz Go.

Często przychodź przed Boga, więcej nie opieraj się.

Ty dbasz o cielesność, to tak rani Go.

Czytaj Jego słowo, zrozum Jego prawdę.

Często przychodź przed Boga. Często przychodź przed Boga.

Więc żyj jak uświęcony człowiek!

Nieważne, jaka próba czy są przyjdzie, postaramy się zadowolić Go.

Często przychodź przed Boga.

Często przychodź przed Boga i żyj Jego prawdą.

III

Więc żyj jak uświęcony człowiek!

Nieważne, jaka próba czy są przyjdzie, postaramy się zadowolić Go.

Często przychodź przed Boga.

Często przychodź przed Boga i żyj Jego prawdą.

i żyj Jego prawdą, i żyj Jego prawdą.

Często przychodź przed Boga i żyj Jego prawdą.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze