Pieśń kościelna | „Miłość Boga zbliża nas do siebie” (Solo męskie)

12 lipca 2018

Mimo że dzielą nas niezliczone morza i góry,

jesteśmy jednym narodem, bez granic pomiędzy nami –

narodem o rożnym kolorze skóry i mówiącym różnymi językami.

Ponieważ słowa Boga Wszechmogącego wzywają nas,

zostaliśmy pochwyceni i postawieni przed Boży tron.

I

Mimo że dzielą nas niezliczone morza i góry,

jesteśmy jednym narodem, bez granic pomiędzy nami –

narodem o rożnym kolorze skóry i mówiącym różnymi językami.

Ponieważ słowa Boga Wszechmogącego wzywają nas,

zostaliśmy pochwyceni i postawieni przed Boży tron.

Są wśród nas ludzie starsi, o białych włosach,

i młodzi – radośni i promienni.

Ręka w rękę, ramię w ramię,

kroczymy razem poprzez wiatr i deszcz, pocieszając się wzajemnie w nieszczęściu.

Jednomyślnie wypełniamy nasz obowiązek.

Nasze serca są zjednoczone – stajemy się sobie powiernikami w życiu.

Miłość Boga zbliża nas do siebie.

II

Boże słowa są źródłem żywej wody.

Czerpiąc radość z Bożych słów, nasze serca wypełniają się słodyczą.

Skarcenie Jego słowami i sąd Jego słów,

oczyszczają nasze zdeprawowane usposobienie.

Tylko dzięki temu, że nas ukróca, mamy ludzką postać.

Wspieramy się wzajemnie w niechęci i słabości.

Trwamy razem w nieszczęściu.

Niosąc świadectwo, pokonujemy szatana.

Wymykamy się ciemności i żyjemy pośród światła.

Będąc lojalni i posłuszni, jesteśmy przejawem Bożej chwały.

Znamy Bożą sprawiedliwość i piękno.

Doświadczamy niezliczonych sposobów, poprzez które Bóg objawia nam swoją miłość.

Wtuleni w Boga, żyjemy na ziemi tak jak w niebie.

Miłość możliwa jest tylko z Bogiem – tylko w miłości jest rodzina.

Wszyscy, którzy kochają Boga, są jedną rodziną.

Zbliżamy się do siebie w Bożej miłości.

Słowa Boga towarzyszą nam, gdy wzrastamy.

Żyjąc w pięknym królestwie,

wychwalamy Boga Wszechmogącego na wieki wieków.

La la la … La la la … La la la …

La la la … La la la … La la la …

Miłość możliwa jest tylko z Bogiem – tylko w miłości jest rodzina.

Wszyscy, którzy kochają Boga, są jedną rodziną.

Zbliżamy się do siebie w Bożej miłości.

Słowa Boga towarzyszą nam, gdy wzrastamy.

Żyjąc w pięknym królestwie,

wychwalamy Boga Wszechmogącego na wieki wieków.

wychwalamy Boga Wszechmogącego na wieki wieków.

wychwalamy Boga Wszechmogącego na wieki wieków.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Kościół Boga Wszechmogącego YouTube: https://www.youtube.com/c/KościółBogaWszechmogącego

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze