Słowo Boże | „Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu”

Udostępnij

Anuluj