Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 48

23 października 2021

Tryumfujący Król zasiada na swym wspaniałym tronie. Dokonał On odkupienia i poprowadził cały swój lud do chwały. Ma On w swych rękach cały wszechświat, zaś dzięki swej Bożej mądrości i mocy wzniósł i umocnił Syjon. Dzięki swemu majestatowi sądzi On grzeszny świat; osądził wszystkie narody i wszystkie ludy, ziemię i morza, i wszystkie żyjące w nich istoty, a także tych, którzy upojeni są winem rozwiązłości. Bóg z pewnością ich osądzi, z pewnością też zapłonie przeciwko nim gniewem, w czym objawi się majestat Boga, którego sąd dokonuje się natychmiast i jest wymierzany bez zwłoki. Płomień Jego gniewu spopieli ich odrażające zbrodnie i w każdej chwili może spaść na nich nieszczęście; nie będą mieć dokąd uciec ani gdzie się schronić, będą płakać i zgrzytać zębami, i sprowadzą na siebie zniszczenie.

Tryumfujący synowie, umiłowani Boga, z pewnością pozostaną w Syjonie, nigdy go nie opuszczą. Liczne ludy wsłuchiwać się będą w Jego głos i z uwagą śledzić Jego działania, zaś dźwięki ich chwały nigdy nie ucichną. Oto objawił się jedyny prawdziwy Bóg! Będziemy żywić w duchu pewność co do Niego i pójdziemy za Nim krok w krok; będziemy przeć do przodu z całą naszą mocą i nie będziemy się już wahać. Oto odsłania się przed nami koniec świata; właściwe życie kościelne, jak również otaczający nas ludzie, sprawy i rzeczy czynią nasze szkolenie jeszcze intensywniejszym. Spieszmy się, by odzyskać nasze serca, które tak kochają świat! Spieszmy się, by odzyskać nasz wzrok – tak zmącony! Zatrzymajmy nasze kroki, żeby nie przekroczyć granic. Powstrzymajmy nasze usta, by móc kroczyć w słowach Boga i nigdy więcej nie spierać się o własne zyski i straty. Zrezygnujcie z niej – swej pazernej miłości do świeckiego świata i do bogactwa! Uwolnijcie się od tego – od trwałego przywiązania do mężów, córek i synów! Odwróć się od nich – od swoich poglądów i uprzedzeń! Zbudź się; czasu jest niewiele! Spójrz w górę, spójrz w górę z wnętrza ducha i niech Bóg przejmie kontrolę. Cokolwiek się dzieje, nie dopuść do tego, by stać się kolejną żoną Lota! Jakże żałosne jest zostać odrzuconym! Jakież to żałosne! Zbudź się!

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Wszechmocny Bóg zasiadł na chwalebnym tronie

Król osiągnął zwycięstwo, zasiadł na chwalebnym tronie, odkupił swój lud i prowadzi go, ukazując się w chwale. Wszystko mocno trzyma w ręku swym; przez świętą mądrość swą i potęgę zbudował i umocnił Syjon, zbudował i umocnił Syjon.

Przez swój majestat osądził ten zły świat, wszystkie narody i ludy, ziemię i morze, wszystko, co żywe, a także tych upojonych winem rozpusty. Bóg na pewno ich osądzi, na pewno Bóg osądzi ich. Bóg okaże im swą furię i objawi swój majestat.

Osądzi ich błyskawicznie. Rozszalały ogień Jego gniewu pochłonie wszystkie ich śmiertelne grzechy, pochłonie wszystkie ich śmiertelne grzechy. Zniszczenie przyjdzie lada chwila. Nie znajdą żadnego schronienia i trudno uciec im. Będą szlochać i zgrzytać zębami, zniszczeni za własne grzechy. A zwycięzcy, ukochani synowie Boga, pozostaną w Syjonie. Zostaną tam po wsze czasy.

Pojawił się jedyny, prawdziwy Bóg! Objawiono nam koniec całego świata. ""Rozpoczął się sąd w dniach ostatecznych. "" Wszyscy ludzie! Usłyszcie głos Boga, zważajcie na Jego czyny. Głosy sławiące Go nigdy nie umilkną, nigdy, przenigdy nie umilkną. Pojawił się jedyny, prawdziwy Bóg! Objawiono nam koniec całego świata. ""Rozpoczął się sąd w dniach ostatecznych. "" Wszyscy ludzie! Usłyszcie głos Boga, zważajcie na Jego czyny. Głosy sławiące Go nigdy nie umilkną, nigdy, przenigdy nie umilkną.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze