Pieśń uwielbienia | „Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą” Chór ewangelii

27 marca 2023

Bóg działa w całym wszechświecie.

Grzmiące odgłosy na Wschodzie nie słabną,

wstrząsając wszelkimi religiami.

To Boży głos doprowadził nas do teraźniejszości.

To Jego głos podbije wszystkich.

Wpadają w ten strumień, i poddają się Mu.

Bóg już dawno odzyskał chwałę z ziemi

i ze Wschodu ponownie ją objawił.

Kto nie pragnie ujrzeć chwały Bożej?

Kto nie oczekuje Jego powrotu z przejęciem?

Kto nie pragnie, aby ponownie się pojawił?

Kto nie tęskni za Jego urokiem?

Kto nie poszedłby w stronę światła?

Kto nie zobaczyłby bogactwa Kanaanu?

Kto nie pragnie zobaczyć powrotu Odkupiciela?

Kto nie podziwia Wszechmogącego?

Boży głos się musi rozprzestrzeniać po całej ziemi.

Wybranemu ludowi do powiedzenia ma więcej.

Jak potężny grzmot wstrząsający górami i rzekami,

przemawia do całego wszechświata i całej ludzkości.

Stąd słowa Boga stają się skarbem człowieka.

Jego słowa są drogie każdemu.

Błyskawica ze wschodu na zachód błyska.

Ludzie pragną słów Boga,

które są niezgłębione, lecz radość przynoszą.

Wszyscy ludzie cieszą się i świętują jak małe dzieci.

Bóg nadchodzi. Boży głos przyciąga ludzi.

Bóg oficjalnie wśród ludzi wchodzi.

Wszyscy ludzie przychodzą, aby Go wielbić.

Ze względu na chwałę i słowa, które Bóg rozgłasza,

wszyscy przychodzą do Boga

widząc błyskawicę ze Wschodu.

Bóg zstąpił na „Górę Oliwną”

i od dawna jest na tej ziemi,

nie ma już Syna Żydów. On jest Błyskawicą Wschodu.

Opuścił ludzi, a teraz ponownie się pojawia,

pełen Jego chwały.

Bóg jest Tym, który był wielbiony przed wiekami,

dziecko opuszczone przez Izraelitów.

Dziś jest pełnym chwały Wszechmogącym Bogiem!

Pragnie jedynie osiągnąć to,

aby wszyscy ludzie przyszli przed Boży tron.

Aby zobaczyć Jego twarz i czyny, usłyszeć Jego głos.

To kulminacja i koniec Jego planu,

to cel Bożego zarządzania.

Tak więc wszystkie narody wielbią Go i uznają.

Wszyscy ludzie ufają i podlegają Mu!

Wszyscy ludzie ufają i podlegają Mu!

Wszyscy ludzie ufają i podlegają Mu!

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze