Piosenka chrześcijańska 2020 „Dawno temu Bóg zdecydował o losie człowieka”

05 marca 2020

Jeśli chodzi o los, wszyscy są niezależni.

Jeśli chodzi o los, to każdy ma swój własny.

Więc nawet rodzice nie mogą powstrzymać losu

albo wywierać najmniejszego wpływu na rolę, którą się odgrywa.

Nic oprócz przeznaczenia od Stwórcy

nie ma wpływu na los człowieka.

Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość,

ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

Rodzina, w której ktoś się urodził,

jest niezbędna do wypełnienia jego misji.

Środowisko, w którym ktoś dorasta,

to również warunek konieczny.

One w żaden sposób

nie przesądzają o czyimś losie czy przeznaczeniu,

które towarzyszą człowiekowi podczas jego misji.

I tak, rodzice nie mogą

pomagać w wypełnianiu misji.

Krewni nie pomogą człowiekowi przyjąć jego roli.

To, jak on wypełnia swą misję

i w jakich robi to warunkach,

zależy od jego losu.

Nic oprócz przeznaczenia od Stwórcy

nie ma wpływu na los człowieka.

Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość,

ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

Żadne inne obiektywne warunki nie mogą wpływać

na misję, którą człowiekowi wyznacza sam Stwórca.

Wszyscy ludzie dojrzewają w wyjątkowych okolicznościach,

dorastają wszyscy samodzielnie.

Nic oprócz przeznaczenia od Stwórcy

nie ma wpływu na los człowieka.

Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość,

ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

Krok po kroku chodzą własnymi drogami

i wypełniają zaplanowane przeznaczenie.

Krok po kroku wkraczają w rozległe morze ludzi

i obejmują własne stanowiska w życiu.

Krok po kroku wypełniają swoje obowiązki

z uwagi na predestynację Stwórcy.

Krok po kroku robią to wszystko mimowolnie,

wszystko w imię suwerenności Stwórcy.

Bóg dawno temu określił los człowieka.

Nic oprócz przeznaczenia od Stwórcy

nie ma wpływu na los człowieka.

Nikt nie może kontrolować, jaką będzie miał przyszłość,

ustalono ją dawno, nawet rodzice nic nie zmienią.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze